Agressie in de zorg, voor sommige mensen is het misschien lastig om voor te stellen, maar helaas komt agressie tegen zorgpersoneel regelmatig voor. Uit een onderzoek van het CBS kwam bijvoorbeeld naar voren dat in 2018 maar liefst 52% van alle medewerkers in de zorg en welzijn sector te maken kreeg met agressie en/of (seksueel) geweld. Deze getallen liegen er dus niet om.

Wat hierbij ook schokt is dat de zorg en welzijn sector veruit het vaakst ongewenst gedrag tegenkomt tijdens het werk vergeleken met alle andere sectoren. Hoe ziet dit ongewenste gedrag er dan uit? Ziekenhuispersoneel heeft procentueel gezien het vaakst last van ongewenste seksuele aandacht door patiënten. Maatschappelijk werkers en specialistisch zorgpersoneel komen juist vaker intimidatie tegen. Uiteindelijk heeft het soort ongewenst gedrag vooral te maken met de werkzaamheden en het soort contact dat de medewerker heeft met zijn of haar patiënten. Op dit moment is het een groot probleem voor de zorg en als je naar de statistieken kijkt, lijkt het probleem alleen maar groter te worden. Learnit erkent dit probleem en wil graag meedenken over oplossingen: hoe maken we het zorgmedewerkers gemakkelijker tijdens hun dagelijkse werkzaamheden?

Training Omgaan met agressie in de zorg

Samen met een team van experts heeft Learnit een nieuwe training ontwikkeld: Omgaan met agressie in de zorg. In deze training leer je hoe jij professioneel kan handelen wanneer je te maken krijgt met agressief gedrag tijdens je werk. Dit houdt in dat je bewust leert handelen, berustend op je eigen gemaakte keuze. Misschien wel met, maar niet beheerst door emoties. Tijdens deze training zorgen we er samen voor dat jij sterker in je schoenen staat wanneer je de volgende keer in een ongewenste situatie terechtkomt. Klik hier voor meer informatie en schrijf je in!