Tijdens het internationaliseren van je organisatie kom je verschillende uitdagingen tegen. Hierbij speelt interculturele communicatie een grote rol, maar je moet ook weten hoe je met waardeconflicten en -dilemma’s om moet gaan. Hiervoor bestaan drie invalshoeken in de omgang met culturele dilemma’s: het cultuurrelativisme, het universalisme en het pluralisme. Wij hebben hieronder op een rijtje gezet wat deze verschillende invalshoeken inhouden!

Cultuurrelativisme

Het cultuurrelativisme is jarenlang de populairste opvatting geweest binnen organisaties in Nederland. Het houdt in dat iedere minderheidsgroep eigen gebruiken, waarden en normen heeft en dat wordt ook gerespecteerd. Er bestaan geen betere en mindere culturen. Het voordeel van cultuurrelativisme is dat er geen normatieve oordelen of veroordelingen zijn, maar dat oordelen worden gerelativeerd door het te beoordelen vanuit binnen de cultuur. Inmiddels heeft het cultuurrelativisme een slechte naam gekregen in Nederland, omdat het gezien werd als gedoogcultuur en leidde tot ‘tolerantie voor intolerantie’.

Universalisme

Binnen het universalisme is het uitgangspunt dat waarden en normen voor iedereen gelden en dit principe is diep verankerd in de westerse cultuur door bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel. Het universalisme zorgt ervoor dat verschillende culturele waarden op elkaar botsen. Het nadeel is dat deze opvatting betekent dat minderheden zich aan de samenleving waarin ze leven moeten aanpassen, waardoor universalisme en cultuurrelativisme niet samenwerken. Extremistische minderheidsgroepen houden ook dit principe, omdat zij hun waarden en normen als de enige goede mogelijkheid zijn.

Pluralisme

Het pluralisme past het beste bij een interculturele organisatie en heeft als uitgangspunt dat ieder mens uniek is en deel uitmaken van verschillende groepen met andere waarden en normen. Verscheidenheid en gelijkwaardigheid zijn binnen het pluralisme verbonden. Het is belangrijk om met verschillen om te gaan en er een win-winsituatie van te maken. Om die win-winsituatie te creëren moet je op zoek gaan naar middelen waardoor verschillende identiteiten samen kunnen komen. Mensen moeten elkaar eerst leren kennen als ze verschillende culturele achtergronden hebben en het eens worden over een gezamenlijke aanpak.

Training Interculturele communicatie

Wist je dat Learnit ook een training aanbiedt over Interculturele communicatie? Ga aan de slag met interactieve oefeningen gericht op emotiemanagement, relatieopbouw, standvastigheid, toenadering, agressie en non-verbale communicatie. Benieuwd naar onze training? Klik hier voor meer informatie.