Het nieuwe werken zorgt ervoor dat er een nieuwe manier gevonden moet worden om met taken en verantwoordelijkheden om te gaan. Medewerkers krijgen (steeds) meer vrijheid om het werk op de eigen manier in te richten, maar ook meer verantwoordelijkheid voor de eigen resultaten en ontwikkeling. Sturen op resultaten wordt hierdoor steeds belangrijker. De Performance Management Cycle (PMC) is een cyclus die hierbij helpt en richting geeft aan gedrag dat nodig is om die resultaten te bereiken.

Cyclisch leidinggeven kenmerkt zich door drie gesprekken gedurende het jaar. Het richt zich op het werken met doelstellingen en te behalen resultaten. De drie gesprekken waar het om gaat zijn het planningsgesprek, het voortgangsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) en het beoordelingsgesprek:

  • Planningsgesprek: In het planningsgesprek worden er afspraken gemaakt tussen medewerker en leidinggevende over resultaten en ontwikkeling. Dit gesprek gaat over de komende periode.
  • Voortgangsgesprek: In het voortgangsgesprek wordt gekeken naar de tot nu toe behaalde resultaten, in lijn met de gemaakte afspraken. Ook richt dit gesprek zich op de verdere ontwikkeling van de medewerker in de toekomst.
  • Beoordelingsgesprek: In het beoordelingsgesprek wordt uiteindelijk beoordeeld of de gemaakte afspraken zijn behaald op resultaat en ontwikkeling. Op basis van deze beloning volgt al dan niet een beloning.

De drie gesprekken uit de gesprekscyclus sluiten op elkaar aan. Door op een objectieve, respectvolle manier de goede en verbeterpunten van de afgelopen periode te evalueren, optimaliseert het verloop van deze gesprekken. Naast deze gesprekken vinden er tussendoor ook feedbackgesprekken plaats. Tijdens het voortgangs- of beoordelingsgesprek mogen er geen nieuwe feiten op tafel komen. Deze feiten zijn namelijk al eerder opgevallen en worden besproken in een feedbackgesprek. Het doel hiervan is vinger aan de pols houden en bijsturen waar nodig.

Door het hele jaar door op de ontwikkeling van medewerkers te richten, levert dit voordelen en resultaten op voor zowel de organisatie, het team als de medewerkers zelf.

Trainingen Management

Als leidinggevende heb je het doel om resultaten te behalen. Dit doe je niet alleen, maar samen met je medewerkers. Hoe zorg je ervoor dat je mensen gemotiveerd aan de slag gaan en daadkrachtig handelen om organisatiedoelen te bereiken? Leidinggeven is niet altijd gemakkelijk, maar is zeker goed te trainen. Daarom werken we in onze managementtrainingen aan verschillende vaardigheden, zodat je stevig in je rol staat als leidinggevende.