Bij het afnemen van sollicitaties komen verschillende ethische en wettelijke vraagstukken om de hoek kijken. Wat mag je wel en niet vragen? En waar mag je wel of niet op selecteren? We zullen een paar belangrijke punten doornemen.

Gelijkebehandelingswetgeving

Dankzij de Gelijkebehandelingswetgeving is het in Nederland verboden om mensen te discrimineren. Vermijd vragen of opmerkingen over iemands geslacht, leeftijd, ras, religie, nationaliteit, zwangerschap, sexuele geaardheid, burgerlijke staat en kinderen. Een paar voorbeelden van vragen die de werver niet mag stellen: Ben je van plan zwanger te raken? Val je op vrouwen of op mannen? Ben je lid van een politieke partij?

Wees transparant

Als werver is het jouw verantwoordelijkheid om accurate informatie over de baan en de organisatie te verschaffen. In de vacature moeten de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, functie-eisen, aard van het dienstverband, arbeidsomvang, plaats in de organisatie en standplaats duidelijk worden vermeld. Binnen twee weken na de sluitingsdatum van de vacature moet de sollicitant bericht worden en vervolgens moet de organisatie duidelijkheid verschaffen over de sollicitatieprocedure.

Social media

Veel afwijzingen van kandidaten zijn te danken aan informatie die gevonden is via social media of internet. Een organisatie moet bewust zijn dat deze informatie niet altijd accuraat, juist en/of relevant is. Het beoordelen van een kandidaat op basis van foto's en informatie die op sociale media wordt gevonden, schendt de ethische plicht van een werkgever om selectiecriteria te vermijden die niet verband houden met werkprestaties. Vaak is er persoonlijke informatie, zoals religie, burgerlijke staat, nationaliteit en leeftijd, te vinden op social media. Indien relevant, mag de openbare informatie besproken worden met de sollicitant.

De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) heeft een '˜NVP Sollicitatiecode' opgesteld die basisregels bevat die organisaties en sollicitanten in acht behoren te nemen bij sollicitaties. De code moet zorgen voor een eerlijke en transparante werving en selectieprocedure. Een organisatie kan eventueel de code aanpassen aan haar eigen specifieke situatie, als hier aanleiding voor bestaat. Benieuwd naar de NVP Sollicitatiecode? De code is hier te vinden.

Werving en selectie: sollicitatiegesprekken afnemen

Naast de ethische en wettelijke vraagstukken, komen er tijdens onze tweedaagse training Werving en selectie: sollicitatiegesprekken afnemen nog veel meer onderwerpen aan bod. Waar kun je in een sollicitatiegesprek tegenaan lopen en hoe ga je daar vervolgens mee om? Leer efficiënt CV's doornemen en een sollicitatiegesprek goed voorbereiden en vormgeven. Meer informatie over de training?