Learnit Training

Het verschil tussen functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren

Het functioneringsgesprek wordt in de praktijk regelmatig verward met het beoordelingsgesprek. Bij beide gesprekken gaat het om het beoordelen en functioneren van de medewerker. Het verschil zit in de invulling en benadering van de gesprekken:

Beoordelingsgesprekken

 • Eenrichtingsverkeer: de leidinggevende geeft een analyse over het functioneren van de medewerker
 • Karakter: beoordelend
 • Rol leidinggevende: beoordelaar
 • Gericht op: prestaties van de medewerker waarvan de uitslag vast staat
 • Doel: beslissingen nemen aan de hand van meetbare resultaten
 • Kernvraag: welke resultaten zijn gerealiseerd?
 • Tijdpad: het verleden
 • Methode: beoordelingsformulier
 • Frequentie: incidenteel
 • Relatie: hiërarchisch
 • Onderwerp: de medewerker
 • Spreektijdverdeling: de leidinggevende komt het meest aan het woord
 • Resultaat: kan gekoppeld worden aan promotie en/of het bespreken van salarisverhoging, kan aanleiding geven tot een wijziging van taken of functies (eventueel ontslag)

Functioneringsgesprekken

 • Tweerichtingsverkeer: beide partijen kunnen punten inbrengen
 • Karakter: probleemoplossend en begeleidend
 • Rol leidinggevende: coach, facilitator
 • Gericht op: de ontwikkeling van de medewerker door doelen van de medewerker en de organisatie af te stemmen
 • Doel: inhoudelijk het gesprek aangaan
 • Kernvragen: waar moet bijsturing in plaatsvinden? Welke mogelijkheden heeft de medewerker/de organisatie nog meer in zich?
 • Tijdpad: de toekomst
 • Methode: motiverend gesprek
 • Frequentie: periodiek
 • Relatie: gelijkwaardig: er moet geen grote machtsafstand staan tussen de medewerker en de (direct) leidinggevende
 • Onderwerp: de medewerker én de leidinggevende
 • Spreektijdverdeling: de medewerker komt het meest aan het woord
 • Resultaat: kan leiden tot bijsturing, opleidingen of trainingen in het kader van verdere ontwikkeling en andere verantwoordelijkheden.


 • In onze training Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren leer je op professionele wijze functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren. Je krijgt inzicht in het nut van de verschillende gespreksvormen en je leert wanneer je deze inzet. We trainen je uitgebreid in verschillende gesprekstechnieken, waardoor de gesprekken soepel en vooral ook vruchtbaar verlopen. Negatieve beoordelingen en lastige (emotionele) situaties komen daarbij ook aan bod. Na afloop van de training weet je hoe je zich goed voorbereidt en welke stappen je dient te zetten om ervoor te zorgen dat de gesprekken doeltreffend en motiverend werken.