Een coach heeft veel kennis in huis over mens en gedrag en kan hiermee een verschil maken. Door de grote kennis in gedrag kan de coach samen met de coachee het gedrag en gedragspatronen veranderen. De taken van een trainer en een coach verschillen in de manier van aanpak. De trainer brengt kennis over en kan iemand niet gedrag laten oefenen met praktische opdrachten, maar de coach zal meer zelfinzicht stimuleren door de juiste vragen te stellen. Om dit goed te kunnen, moet een coach over verschillende vaardigheden beschikken. Learnit heeft de 11 belangrijkste competenties van een coach hieronder voor je op een rijtje gezet!

De basis leggen

 • Competentie 1: Ethische richtlijnen respecteren en professioneel handelen. Een coach gaat vertrouwelijk om met de informatie die verkregen wordt vanuit de coachee en kent de grenzen van zijn eigen bekwaamheid. Als iets buiten zijn kunnen ligt, stuurt hij de coach door naar specialisten.
 • Competentie 2: Coachingsrelatie vormgeven. Om de samenwerking tussen coach en coachee zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er duidelijke afspraken nodig die de coachingsrelatie en het coachingsproces vorm geven. Daarbij wordt verdiept in de behoeften van de coachee en wordt hierbij een gepast plan gemaakt.

Relatie vormgeven

 • Competentie 3: Vertrouwensband opbouwen. De coach moet een een veilige omgeving kunnen creëren waarbij respect en vertrouwen naar elkaar getoond wordt. De coachee moet zich in die omgeving altijd aangemoedigd voelen.
 • Competentie 4: Een ware coach zijn. Een coach moet aanwezig zijn zonder te domineren en op een open manier een relatie met de coachee opbouwen. De verantwoordelijkheid moet bij de coachee blijven liggen, maar de coach durft op een doortastende manier de leiding te nemen in de coachingsrelatie.

Effectief communiceren

 • Competentie 5: Actief luisteren. Een coach moet bekwaam zijn om alle verbale en non-verbale signalen van de coachee op te vangen, waarbij ook emotionele signalen aangevoeld moeten worden. Gedachten, gevoelens en intenties van de coachee zijn hierbij heel belangrijk en de coach moet zich daar volledig op kunnen concentreren. Hierdoor voelt de coachee zich vrij om zich verder te uiten.
 • Competentie 6: De juiste vragen stellen. De coach moet de juiste vragen kunnen stellen die informatie opleveren vanuit de coachee waar verder mee gewerkt kan worden. Door duidelijke antwoorden kan de coach de coachee maximaal ondersteunen.
 • Competentie 7: Direct communiceren. Om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen moet er direct gecommuniceerd worden in een taal die zowel de coach als de coachee begrijpt. De coach moet de coachee ook durven confronteren, waarbij het belangrijk is dat het respect naar elkaar behouden wordt.

Bevorderen van het leerproces en resultaten bereiken

 • Competentie 8: Bewustzijn vergroten. Een coach moet de aandacht van de coachee kunnen focussen op het proces en de doelen. Door hem te laten reflecteren op eigen handelen en oplossingen te laten bedenken voor problemen helpt de coach de coachee zichzelf te ontdekken.
 • Competentie 9: Acties ontwikkelen. Samen met de coachee moeten passende acties bedacht worden die het gewenste resultaat zullen bereiken. Hierbij moeten mogelijkheden zijn om te blijven leren.
 • Competentie 10: Doelen en plannen opstellen. De aandacht van de coachee moet op de toekomst gericht worden en daarbij moeten doelstellingen geformuleerd worden. Als een coachee blijft hangen in problemen moet de coach hem durven te confronteren, waarbij de coachee uit een vast patroon getrokken wordt.
 • Competentie 11: Vooruitgang en verantwoordelijkheid nemen bevorderen. De coachee stimuleren op zelfdiscipline door het nemen van verantwoordelijkheid aan te moedigen.

Training Coachingsvaardigheden

Voldoe jij aan bovenstaande competenties of wil jij deze ontwikkelen door te leren over coachingsvaardigheden? Dan is onze training Coachingsvaardigheden: praktische basistechnieken. In deze training leer je niet alleen het verschil tussen een trainer en een coach, maar ervaar je ook de impact van coaching. Hierdoor weet jij na deze training hoe je de technieken en vaardigheden in de praktijk kan inzetten! Klik hier om meer te lezen over de training of om je direct in te schrijven.