Een intervisie kan een handig hulpmiddel zijn voor het verkrijgen van nieuwe inzichten in een probleem. Het is een regelmatig en gestructureerd overleg tussen gelijkwaardige professionals in een kleine setting. Tijdens zo´n intervisie kunnen deelnemers één of meerdere vragen naar aanleiding van een concrete ervaring opgooien. In deze groep wordt de vraag geanalyseerd en zo komen nieuwe inzichten op tafel.

Vragen over het persoonlijke functioneren staan centraal tijdens een intervisie. De vragen zijn gericht op kennis die je niet zo makkelijk op het internet of in een boek kunt vinden. Daarom lenen ‘technische’ vragen zich niet zo goed voor intervisie. Bij vragen over het persoonlijk functioneren is de input of het advies van groepsleden meestal van grote meerwaarde omdat ze luisteren, doorvragen en analyseren.

Intervisie verschilt van veel informele overlegvormen waarin collega’s met elkaar praten, vanwege de gestructureerde vorm. Een intervisiebijeenkomst heeft een vast verloop. Nieuwe ideeën die geopperd worden gaan enkel over een concrete vraag vanuit een deelnemer.

Vragen stellen

Twee soort vragen komen voor bij een intervisiebijeenkomst: informatieve vragen en reflectieve vragen. De informatieve vragen komen eerst, omdat deze helpen om de ervaring van de deelnemer duidelijk in kaart te brengen. Later in het overleg volgen reflectieve vragen, waarbij de inbrenger gestimuleerd wordt zijn of haar vraag zelf te beantwoorden.

Luisteren

Hoe beter de deelnemers van de intervisie luisteren, des te beter de inbrenger zijn vraag kan formuleren en zijn gevoel kan uiten. Je kunt het luisteren goed oefenen door de LSD-methode te gebruiken: luisteren, samenvatten en doorvragen.

Feedback geven

Tenslotte kun je feedback geven op de geschetste situatie vanuit de inbrenger. Op deze manier kunnen collega’s elkaar helpen bij het verbeteren van het persoonlijk functioneren.

Cursus Intervisie: mét en ván elkaar leren

Wil jij graag intervisiebijeenkomsten houden met collega’s, maar weet je niet zo goed hoe je dit het beste kunt aanpakken? Learnit biedt de 2-daagse training Intervisie aan, waarin we verschillende aspecten behandelen om waardevolle intervisiebijeenkomsten in te richten. Wil je meer lezen over de onderwerpen die aan bod komen tijdens deze training? Klik dan hier om de opleidingspagina te bekijken of schrijf je direct in.