Luister je wel echt naar de feedback van anderen of de reactie op jouw feedback? Echt luisteren naar wat anderen zeggen is niet iets wat vanzelf gaat, maar aandacht en oefening nodig hebben. Iedereen maakt zich wel eens schuldig aan half-aanwezig luisteren in welke situatie dan ook. Maar waarom is goed luisteren zo moeilijk? En hoe zorg je ervoor dat je niet in de valkuilen van het slecht luisteren trapt? Er zijn zeven soorten luisteren die een negatieve invloed hebben op het vermogen om écht met aandacht te luisteren. Hieronder bespreken we ze met je!

1. Evaluatief luisteren. Evaluatief luisteren kenmerkt zich door het feit dat de ander het altijd met je eens of oneens is. Alles wat gezegd wordt wordt geëvalueerd waardoor je informatie van de ander mist. Het gevaar bij evaluatief luisteren is dat uiteindelijk na elke opmerking een tegenargument volgt en je elkaar niet meer probeert te begrijpen.

2. Zelfbeschermend luisteren. Als een persoon zo gefocust is op zijn eigen verhaal en vol zit met emoties dat er geen ruimte is voor het verhaal van een ander, spreek je van zelfbeschermend luisteren. De kans bestaat dat de persoon zich steeds opnieuw terugtrekt in de negatieve emoties. Hierdoor wordt het lastig het gesprek op een rationele manier te voeren.

3. Luisteren met assumptie. Luisteren met assumptie is één van de meest voorkomende manieren van slecht luisteren en herken je aan het van tevoren bedenken wat de ander gaat zeggen in plaats van luisteren wat de ander echt zegt. Hierbij worden dus aannames gemaakt en dat kan het gesprek in de weg zitten. Aannames zijn het lastigst los te laten als de persoon in kwestie eerdere vergelijkbare ervaringen heeft gehad.

4. Oordelend luisteren. Tijdens oordelend luisteren heb je kritiek op alles wat een ander zegt, waarbij je het volledig oneens bent en de ander in alles bekritiseert. De ander zal stoppen met zijn mening geven omdat hij moe of bang wordt van de reacties.

5. Bevestigend luisteren. Tijdens bevestigend luisteren wil je vooral erkend en bevestigd worden in je mening en luister je alleen vanuit dat perspectief. Je richt je alleen op of de ander wel of niet instemt met jouw ideeën.

6. Defensief luisteren. Met defensief luisteren ziet de ander alles wat je zegt als aanvallend. Je bent constant bezig met jezelf te verdedigen, waardoor je niet de tijd neemt om andere perspectieven te begrijpen.

7. Gezaghebbend luisteren. Bij gezaghebbend luisteren wil je de ander altijd een dringend advies geven en je gelijk krijgen. De combinatie zorgt ervoor dat je de ander het gevoel geeft zelf niet iets uit te kunnen zoeken. Je wil de controle behouden en garanderen dat het gedaan wordt zoals jij dat wil.

Training Feedback geven en ontvangen

Wist je dat Learnit een training over feedback aanbiedt? Tijdens onze training Feedback geven en ontvangen leer je constructief feedback te geven en ontvangen, waarbij ook gekeken wordt naar effectief luisteren. ga je zowel aan de slag met de mogelijkheden voor eindgebruikers als het zelf opzetten en inrichten van een site. Klik hier voor meer informatie over de training of om je direct in te schrijven.