Online adviseren, hoe pak je dat aan? In gesprek met trainer Saar!

Advies geven via online communicatiekanalen, het is iets wat veel werknemers in deze tijd moeten doen, maar wat nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Hoe zorg je er namelijk voor dat je advies goed overkomt en wat moet je doen om zo overtuigend mogelijk over te komen? Of het nou gaat om advies dat je geeft aan je collega, je baas, je klant of zelfs aan je partner; uiteindelijk draait het om een aantal belangrijke basisprincipes. In het interactieve webinar Succesvol online adviseren van 13 april tussen 09:30 - 12:30 uur deelt expert trainer Saar kennis en tips met je zodat jij de volgende stap kan zetten in effectief online adviseren. In deze blog gaan we met haar in gesprek!

Ha Saar! 13 april geef jij een interactief webinar over online adviseren, kun je in het kort uitleggen wat het verschil is tussen online adviseren en advies geven in ‘real life’?

Saar: “Bij advies geven in real life ben je in dezelfde ruimte met je gesprekspartner. Je ziet elkaar en voelt en merkt bij de ander aan diens non- verbaal gedrag hoe het advies aankomt, of jouw informatie juist is ontvangen of dat er mogelijk weerstand zit. Veel van deze informatie missen we op het moment dat we iemand online adviseren omdat we de ander simpelweg minder goed zien. Signalen die we normaliter oppikken vanuit het non- verbale gedrag, zijn daardoor lastiger te lezen. Dat betekent dat een adviseur bij online adviseren andere vaardigheden van zichzelf moet aanspreken om zijn of haar boodschap effectief te laten landen én overtuigend te brengen om zo de verbinding met de gesprekspartner te behouden en te zorgen dat het advies aansluit.”

Er is al veel onderzoek gedaan naar (succesvol) advies geven. Kun je alvast een klein voorproefje geven van de theorie die aan bod komt tijdens dit webinar?

Saar: “Succesvol adviseren gaat over het kunnen aansluiten bij de behoefte van de ander zonder je eigen doel uit het oog te verliezen. Dit kan alleen door de juiste informatie op te halen en goed te weten wat de ander wil, om vervolgens jouw rol als adviseur af te stemmen op die behoefte en jouw advies daarop aan te laten sluiten. We zullen tijdens het webinar daarom kijken naar wat voor verschillende rollen een adviseur kan hebben, in welke situatie je welke rol wil innemen en hoe je hierop kan sturen (Uit: Rollen van de adviseur; Edward Schein). Daarnaast zoomen we in op wat voor online gesprekstechnieken er zijn om jouw gesprekspartner mee te laten bewegen met jouw advies (Uit: Beïnvloedings vaardigheidsmodel, Jan Bijker).”

Kun je iets over je eigen achtergrond vertellen, hoe heb jij je bijvoorbeeld tot expert ontwikkeld binnen het adviesvaardigheden vakgebied?

Saar: “Ik heb in het verleden vanuit mijn rol als consultant veel te maken gehad met adviesgesprekken. Ook binnen Learnit voer ik veel adviesgesprekken waarbij de klant in ons geval erg divers is. Zo spreek ik met opdrachtgevers maar ook deelnemers van mijn training, met leidinggevende of HR managers, met collega’s of met Learnit zelf. Dit zijn gesprekken die gaan over het ophalen van de vraag van de klant, het luisteren en begrip tonen, maar ook over het meedenken met de klant wanneer ik met mijn training een oplossing moet aandragen voor een bepaald probleem, of juist kunnen sturen op het moment dat een klant dingen van mij verwacht die ik niet waar kan maken of die ik anders zie. Wat ik daarin heb geleerd is dat goed advies geven veelal gaat over in verbinding blijven en kunnen aansluiten bij de behoeften van de ander zonder daarbij jezelf te verliezen. Op het moment dat ik namelijk niet adequaat aansluit bij de ander of beloftes doe die ik niet waar kan maken, is een bijkomend effect dat die ander het idee heeft dat hij of zij zich niet op een prettige of juiste manier door mij geholpen voelt. Inmiddels heb ik veel trainingen gegeven op dit gebied, zowel binnen gemeentelijke instanties als commerciële organisaties. Het kunnen aansluiten bij die behoeften, transparant communiceren én het creëren van juiste verwachtingen (wat is mijn rol en wat is de rol van de klant), zijn thema’s die telkens weer terug komen.”

Is het interactieve webinar dat op de planning staat vooral interessant voor mensen die op hun werk met adviesvaardigheden te maken krijgen of heb je ook wat aan dit webinar als je je adviesvaardigheden in je persoonlijke leven verder wil ontwikkelen?

Saar: “Beide! Ik denk dat je veel van de informatie die ik zal delen tijdens dit webinar ook goed in je persoonlijke leven kan gebruiken aangezien het veelal gaat over het effectief online communiceren en vaardigheden die je kan gebruiken om een ander in beweging te krijgen. Deze informatie is dus ook heel goed toepasbaar voor andere online meetings en online gesprekken. Ik zal namelijk ook behandelen wat je kan doen om online zelf overtuigender en krachtiger over te komen en hoe je effectief jouw boodschap kan laten landen, ook als je de ander slechts gedeeltelijk ziet. Dus voor iedereen die zijn of haar online gespreksvaardigheden wil boosten, is dit webinar ook zeer geschikt!.”

Het interactieve webinar van 13 april tussen 09:30 - 12:30

Ben je na het lezen van dit interview met Saar enthousiast geworden over haar interactieve webinar? Klik dan snel op deze link voor meer informatie en schrijf je in. Saar kijkt er naar uit om het gesprek met jou aan te gaan en om haar eigen expertise en ervaring in te zetten om jouw (online) adviesvaardigheden naar een hoger niveau te tillen!

Het drie uur durende interactieve webinar vraagt veel voorbereidingstijd, kennis en ervaring van expert trainer Saar, het is daardoor dus niet mogelijk om dit interactieve webinar gratis aan te bieden. De prijs blijft overigens wel stukken goedkoper dan wanneer je een volledige training in het onderwerp zou willen volgen. Ook staan wij garant voor een goed en soepel verloop van de sessie en zullen wij ontzettend ons best doen om het voor jou zo succesvol mogelijk te maken!