Conflicthantering draait om het effectief omgaan met conflicten, zonder dat een conflict uit de hand loopt. Iedereen heeft een andere visie op bepaalde punten, waarbij conflicten kunnen ontstaan. Hierbij kun je denken aan cultuurverschillen, leeftijdsverschillen en politieke voorkeuren. Een conflict ontstaat op het moment dat twee partijen niet eens worden over een standpunt en dus botsen. Dit heeft vaak te maken met het feit dat de één zijn waarden en normen nastreeft en de ander die niet begrijpt. Gelukkig zijn er verschillende manieren om conflicten op te lossen. Hieronder gaan we dieper in op elf praktische tips!

1. Verplaats je in de ander. Probeer je in de ander te verplaatsen en vraag je af waarom iemand boos of geïrriteerd reageert. Veel conflicten ontstaan door misverstanden, dus probeer eerst de tijd te nemen om je in de ander te verplaatsen.

2. Word niet boos. Als er iets gebeurt waardoor jij of de ander boos wordt, is het pas een conflict. Boosheid wordt veroorzaakt door hoe jij een gebeurtenis interpreteert, wat dus te maken heeft met jouw persoonlijkheid. Probeer je, in plaats van boos te worden, te bedenken waarom je er boos om wordt.

3. Vermijd goede conflicten niet. Naast negatieve conflicten heb je ook conflicten die een positief effect kunnen hebben. Als je ergens niet over eens bent, kan een conflict de oplossing vaak beter maken.

4. Speel de bal, niet de man. Zorg ervoor dat je zakelijke conflicten niet persoonlijk maakt. Dit doe je door het niet over de persoon in kwestie te hebben maar over bepaalde handelingen of situaties. Blijf daarnaast altijd respect voor elkaar tonen.

5. Onderhandel. Een conflict over verdelingsvraagstukken is vaak een kwestie van geven en nemen. Probeer hierin te onderhandelen zodat beide partijen tevreden zijn. Onderhandelen kan alleen als de ander dat ook wil.

6. Buig mee. Als iemand anders heel koppig doet heeft het geen zin om net zo te doen. Je kunt er dan beter een beetje in mee gaan en met concrete oplossingen komen zodat voorkomen wordt dat het conflict uit de hand loopt.

7. Houd rekening met cultuurverschillen. Cultuurverschillen kunnen ook voor veel conflicten zorgen omdat je elkaars normen en waarden niet deelt en begrijpt. Bedenk dat er niet alleen verschil zit tussen de Marokkaanse cultuur en de Nederlandse cultuur, maar ook tussen mensen uit Drenthe en Groningen. In een conflict is het belangrijk je proberen te verplaatsen in iemands normen en waarden.

8. Geef toe. Wees niet bang om toe te geven dat je geen gelijk hebt als je dat niet hebt. Bedenk je of het wel terecht is dat je boos is en geef anders toe aan het gelijk van de ander.

9. Houd voet bij stuk. Aan de andere kant moet je ook niet te snel een compromis sluiten. Als je zeker bent van je zaak en jouw eigen en andermans belang serieus neemt probeer je zo lang mogelijk te gaan voor een oplossing die voor allebei goed is.

10. Evalueer je voorkeursstijl. Zoek uit welke stijl van conflicthanteren jouw voorkeur heeft en vraag je af of die stijl altijd goed geholpen heeft in eerdere conflicten.

11. Speel met conflicten. Probeer nieuwe stijlen van conflicthantering uit en probeer eens op een andere manier te reageren in een conflict.

Training Conflicthantering

Wist je dat Learnit een training over conflicthantering aanbiedt? Tijdens onze training Conflicthantering leer je de achtergronden van conflicten te begrijpen, zodat je hier adequaat mee om kunt gaan. Klik hier voor meer informatie over de training of om je direct in te schrijven.