Aandacht besteden aan de ontwikkeling van medewerkers, kent tientallen voordelen voor zowel de medewerker, de leidinggevende als de organisatie. Een top 3 van deze voordelen vind je hieronder toegelicht:

De voordelen voor de organisatie

Kleiner verzuim en verloop

Medewerkers die begeleid worden in hun werk en aandacht krijgen van hun leidinggevende en vanuit de organisatie, zijn meer tevreden over hun werk. Dit komt doordat zij voelen dat ze er toe doen. Dit kenmerkt zich doordat er minder geklaagd wordt, het verzuim minder is en het verloop ook kleiner is. Medewerkers die tevreden zijn over hun werkplek blijven bij de organisatie en willen liever doorgroeien in plaats van naar een andere organisatie over te stappen. Doorgroeien binnen de eigen organisatie drukt daarmee werving- en selectiekosten.

Medewerkers hebben aansluiting met organisatiedoelstellingen

Op de hoogte zijn van het ontwikkelniveau en de ontwikkelmogelijkheden van jouw mensen zorgt ervoor dat jij met jouw team of afdeling beter aan kunt sluiten op organisatiedoelstellingen of in ieder geval weet wat nodig is om hierop aan te sluiten. Organisatiedoelstellingen zijn te vertalen naar afdelings- of teamdoelen; vervolgens zijn deze te vertalen naar individuele doelen van medewerkers. Door deze verschillende doelen scherp te hebben, kun je ze beter op elkaar aan laten sluiten. Hiermee zorg je dat jouw medewerkers de juiste dingen doen om de juiste redenen.

Onderscheidend vermogen als organisatie / Aantrekkelijke werkgever / Bijblijven

Organisaties die aandacht geven aan de ontwikkeling van hun mensen, zijn aantrekkelijkere werkgevers. Medewerkers zien deze organisaties als organisaties die om hun mensen geven. Zoals eerder genoemd is tijd en aandacht cruciaal voor medewerkers. Aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers zorgt ervoor dat je jezelf als organisatie onderscheidt en bijblijft.

De voordelen voor de leidinggevende

Meer binding, minder verrassingen

Door als leidinggevende aandacht te geven aan medewerkers wordt de vertrouwensband vergroot. Leidinggevenden die in goed contact staan met hun medewerkers hebben sneller door wanneer er iets aan de hand is of wanneer een werknemer onderpresteert. Continu met elkaar in gesprek blijven voorkomt verrassingen. Wanneer deze zich toch voordoen, is de leidinggevende er op tijd bij om bij te sturen waar nodig. Tevens zorgt meer aandacht voor uw medewerkers voor een hogere motivatie.

Tijdswinst

Op tijd inzien wanneer er bijgestuurd moet worden wordt bereikt door in contact te blijven met je medewerkers of door via anderen hier zicht op te hebben. Wanneer het minder goed gaat kan dit al vroeg gesignaleerd worden, zodat je bijtijds een verbeterplan kunt opstellen, in plaats van achter de feiten aan te lopen. Het op tijd in kaart brengen van wat er moet gebeuren of wat er gaande is, zorgt dat er sneller ingegrepen kan worden. Dit levert tijd en moeite op de lange termijn op.

Breder inzetbare medewerkers

Het ontwikkelen van medewerkers en zicht hebben op wat zij kunnen, geeft mogelijkheden voor het team of de afdeling. De talenten en ambities van jouw medewerkers zijn hierbij van cruciaal belang. Je weet dan immers wie waar goed in is en waar diegene heen wil. Ook door jouw medewerkers met elkaar mee te laten lopen zorg je ervoor dat zij breder inzetbaar worden. Dit versterkt de waarde van jouw medewerkers weer. Door in contact te zijn met je medewerkers krijg je ook eerder zich op onbenutte talenten.

De voordelen voor de medewerker

Moment van aandacht

Doordat de druk in veel bedrijven wordt opgevoerd, schiet de aandacht voor personeel er vaak in. Dat is echter juist waar medewerkers veel behoefte aan hebben in die tijden; dat er naar hen geluisterd wordt en dat zij het gevoel krijgen er toe te doen. In gesprek gaan met medewerkers is een vorm van aandacht geven. Het versterkt de binding tussen medewerker, leidinggevende en organisatie, wat weer kan bijdragen aan een grotere medewerkerstevredenheid.

(Doorgroei)mogelijkheden naar een andere functie

Door het bespreekbaar maken van de mogelijkheden die er zijn binnen de organisatie en deze af te stemmen op de ambities of wensen van de medewerker, kunnen er kansen gecreëerd worden voor beide partijen. Door continu met elkaar in gesprek te blijven hierover kan hier goed op gestuurd worden. Een aanpassing of verzwaring van werkzaamheden, of het meelopen met een collega, is vaak een eerste stap die nodig is om naar een andere functie door te groeien. Daarmee worden de talenten van de medewerker optimaal benut en wordt ook voorkomen dat deze vastroest.

Gevarieerder werk of juist meer gespecialiseerd werk

Het ontwikkelen van vaardigheden in de breedte of juist het specialiseren in de diepte, hangt af van de mogelijkheden en de behoeften van de organisatie, medewerker en leidinggevende. Ontwikkelen is niet enkel promotie, een opleiding of salarisverhoging; het heeft met name met het ontwikkelen van talenten te maken. Op die manier krijgen medewerkers de kans hun talenten te ontwikkelen en beter te worden in hun vak.

Learnit Training biedt voor zowel organisaties, leidinggevenden als medewerkers trainingen aan op het gebied van professionele gespreksvoering, management als persoonlijke ontwikkeling. Neem contact op met één van onze trainingsadviseurs voor advies of een vrijblijvende offerte.