Learnit Training

Cursus IFRS Essentials Live Online

Je onderneming transparant en compliant met IFRS

De International Financial Reporting Standards (IFRS) verhogen de transparantie en efficiëntie op de financiële markt. Onder meer de financiële positie en prestaties, de risicobeheersing en de aansprakelijkheid van de bestuurders kunnen hiermee effectief worden vergeleken. Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht de IFRS te hanteren, maar ook voor andere ondernemingen – bijvoorbeeld groot-MKB – kunnen er gegronde redenen zijn om de IFRS toe te passen.

Ben jij verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging en de jaarrekening van jouw organisatie? Of adviseer je het management over de financiële planning en strategie op basis van de jaarcijfers? In de cursus IFRS Essentials ga je aan de slag met de gangbare IFRS standaarden voor de financiële verslaglegging en de jaarrekening.

Inhoud

In de cursus IFRS Essentials komen alle IFRS-standaarden aan bod die nodig zijn voor een goede financiële verslaglegging op basis van de IFRS uitgangspunten. Je leert alles over de verschillen tussen IFRS en Dutch GAAP, en welke bedrijven IFRS moeten toepassen.

Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk ontdek je wat de impact van IFRS op jouw organisatie is. Enkele praktische rekenmodellen helpen je om jouw jaarrekening transparant en compliant te maken. Bovendien is er tijdens de cursus voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Onderwerpen

 • Achtergrond en ontstaan IFRS
 • Vergelijking IFRS en Dutch GAAP
 • IFRS op de beurs, in het MKB en het grootbedrijf en bij private entities
 • Standaarden IFRS
 • Materiële vaste activa (IAS 16 / IFRS 5)
 • Immateriële vaste activa (IAS 38)
 • Voorraden (IAS 2)
 • Presentatie van financial statements (IAS 1 / IFRS 1)
 • Waardevermindering van activa (IAS 36)
 • Opbrengsten (IAS 18)
 • Vreemd vermogen en voorzieningen (IAS 37)
 • Consolidatie en deelnemingen (IAS 27)
 • Financiële vaste activa (IAS 28)
 • Bedrijfscombinaties (IFRS 3)
 • Kasstroomoverzicht (IAS 7)
 • Stelsel en schattingswijzigingen (IAS 8)
 • Gebeurtenissen na balansdatum (IAS 10)

Doelgroep

Deze praktische IFRS-training is bedoeld voor financieel medewerkers die in hun werk te maken krijgen met de IFRS, bijvoorbeeld financieel directeuren, algemeen directeuren, administrateuren, controllers, accountants en financieel consultants.

Resultaten

Na afloop van de IFRS-training:

 • weet je wat de impact van IFRS is op je financiële verslaglegging en jaarrekening
 • weet je welke overwegingen en voordelen er zijn om IFRS toe te passen
 • ken je de verschillen tussen IFRS en Dutch GAAP
 • kun je enkele praktische IFRS-rekenmodellen toepassen op jouw bedrijfsinformatie
 • weet je welke IFRS-standaarden belangrijk zijn voor jouw organisatie en kun je deze standaarden toepassen
 • ben je volledig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van IFRS
 • kun je binnen jouw organisatie als IFRS sparringpartner voor het management fungeren.

Voorkennis

Voor de cursus IFRS Essentials is kennis van financiële verslaglegging vereist.

Lesvorm

Deze training wordt via internet gegeven, live, door een trainer. Je kunt vanuit huis inloggen en de trainer zal je actief begeleiden samen met andere deelnemers.

Deelname aan een online training van Learnit is laagdrempelig en niet ingewikkeld. We maken hiervoor gebruik van de software van Zoom. Bekijk hier de animatie.

Er is voldoende tijd voor vragen en interactie met de andere deelnemers. Je kunt de training volgen vanaf een laptop, pc of een mobiel device. We raden een laptop of pc met microfoon en webcam aan. Op een laptop zijn deze meestal al aanwezig. Je kunt ervoor kiezen of je wel of geen gebruik wilt maken van je eigen videobeeld en geluid. Je hoeft dus niet zelf in beeld.

Taal

De training wordt standaard verzorgd in het Nederlands. De trainer beheerst de Engelse taal. Er kan gebruik gemaakt worden van Engelstalig cursusmateriaal. Bij inschrijving van minimaal 3 deelnemers kan de training ook geheel in het Engels verzorgd worden.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal:


Prijs excl. btw

€ 575,-

btw 21%

€ 120,75

Totaal incl. btw

€ 695,75

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Referenties

De cursus IFRS Essentials Live Online is beoordeeld met een gemiddelde van 8.4.

"Super leerzaam, stapsgewijs opgebouwd en goed te begrijpen voor mensen die hier nog geen kennis van hebben."

"Het is een organisatie die vooraf vraagt waar de training over moet gaan en met hoeveel deelnemers, je weet dus gelijk waar je aan toe bent. De samenwerking heb ik als prettig ervaren. Veel informatie gekregen maar ook in praktijk toegepast."

"I have very good impression of the content of the training and specially of the trainer"

"Geweldig"

"Fijne leerzame training. Goede verhouding tussen kennis overdracht en praktijkoefeningen. Heel praktisch toepasbaar in mijn eigen werk."