Learnit Training

Teamcoaching

Elke organisatie streeft naar goed samenwerkende teams. Helaas is dit niet altijd makkelijk te realiseren. Er kunnen namelijk grote verschillen bestaan tussen teams met vergelijkbare samenstellingen. Die verschillen in dynamiek, samenwerking en communicatie per team zijn intrigerend. Hoe kan het ene team bovengemiddeld functioneren, terwijl het andere juist stagneert? Waarom heerst er in het ene team harmonie en in het andere team onrust? En hoe kan het dat in sommige teams wel en in andere teams niet of nauwelijks verantwoordelijkheid voor gezamenlijke resultaten wordt genomen?

Door middel van Teamcoaching zorgen we ervoor dat teams na afloop sterker in hun schoenen staan. Onze teamcoach doet dit door nauwkeurig te analyseren hoe het team vóór de training functioneert (de intake). Vervolgens stemt de teamcoach hier zijn of haar methode op af. De leden van het team vormen hierbij de kern, maar hun gedrag is het topje van de ijsberg. Onder elk team liggen veel lagen van onderlinge verhoudingen, manieren van organiseren, onbewuste opvattingen en verschillende drijfveren. Door deze lagen in de loop van teamcoaching onder de loep te leggen, komt aan het licht hoe de leden van het team met elkaar bepaalde patronen in stand houden die (niet) effectief zijn. De insteek van teamcoaching is om de competentieontwikkeling te vergroten, waardoor de samenwerking van het team onderling en de interactie tussen het gecoachte team en haar omgeving verbetert en ze de gewenste resultaat- en procesdoelstellingen kan realiseren.

Werkwijze

Een belangrijk onderdeel van teamcoaching richt zich op het leren nemen van de eigen verantwoordelijkheid. De uitdaging ligt in het verbinden van de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het team en de organisatie. Na een gezamenlijke intake is het al mogelijk vanaf één sessie een betekenisvolle coaching te geven, maar gemiddeld volgen er drie tot vijf sessies om tot de gewenste resultaten te komen. Een sessie varieert van een dagdeel tot één dag.

Tijdens teamcoaching werken we aan:

 • het helder definiëren van de coachvraag, de resultaten en de mate van commitment hierin;
 • verwachtingen en (resultaat)verantwoordelijkheden met elkaar benoemen;
 • het inzicht dat een team met elkaar verantwoordelijk is voor het resultaat;
 • het vergroten van het zelfreflecterend vermogen van het team; dit is een noodzakelijke voorwaarde voor professionele ontwikkeling

Hierdoor krijgt het team:

 • inzicht in de ontwikkelingsfase van het team;
 • inzicht in onderliggende opvattingen die de cultuur van de organisatie bepalen;
 • inzicht in de eigen communicatie en verschillende rollen;
 • inzicht in de verantwoordelijkheden van het team en die van de manager;
 • motivatie om feedback te geven op gebied van eigenaarschap

Onderwerpen

 • De onzichtbare mechanismen, rollen en patronen die het gedrag, de samenwerking en de regels beïnvloeden zichtbaar maken
 • Elkaar bewust maken van eigen gedrag, de effecten hiervan op anderen (in het team) en op het resultaat
 • Ervaringsleren en het werken met gedrag, hier-en-nu situaties en de eigen praktijk
 • Verschillende theoretische modellen en analyses vanuit de groepsdynamica

Lesmethodiek

Tijdens het traject wisselen we af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het programma goed aan op alle type deelnemers. Er is veel interactiviteit tijdens het traject zodat je daadwerkelijk ervaart wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. Tijdens het coachingstraject nodigen wij je uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en het team zélf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.

Doelgroep

Teamcoaching is bij uitstek geschikt voor teams waarbij:

 • onvoldoende en niet effectief wordt samengewerkt;
 • cultuur in de organisatie een goede samenwerking belemmert;
 • de ontwikkelingsfase van het team nog niet is afgestemd op de doelen die het team zichzelf heeft gesteld of de taak die het team heeft
 • er onderlinge conflicten zijn die belemmerend werken en
 • er onlangs een reorganisatie is geweest waardoor de werkdruk van het (nieuw samengestelde) team is toegenomen.

Referenties

De cursus Teamcoaching is beoordeeld met een gemiddelde van 8.4.

“Een zeer interessante cursus waar ik zelf heel veel aan heb. Ik ga zeker dingen toepassen binnen ons bedrijf welke ik tijdens de cursus heb geleerd. Ik heb ook een hele andere kijk gekregen op het bedrijf waar ik werkzaam ben. Ik zie eigenlijk nu pas welke dingen bij ons verbeterd zouden kunnen worden. En daar ga ik ook zeker aan werken.” - Be­oor­de­ling: 9.6

M. Aafjes, Hiltex Technische Weefsels B.V. - Teamleiding

“Learnit is een professionele organisatie die vooraf luistert, en daarna goed inspringt op de wens van de klant.” - Be­oor­de­ling: 8.3

W. Pater, Brandweer Barneveld - Teambuilding

“Learnit is een professionele organisatie die vooraf luistert, en daarna goed inspringt op de wens van de klant.” - Be­oor­de­ling: 8.3

W. Pater, Brandweer Barneveld - Teambuilding

“Heel erg leerzaam, het zet je aan het denken. Het maakt je voor de toekomst sterker.” - Be­oor­de­ling: 8.0

J. van den Brink, Brandweer Barneveld - Teambuilding

“Een zeer interessante cursus waar ik zelf heel veel aan heb. Ik ga zeker dingen toepassen binnen ons bedrijf welke ik tijdens de cursus heb geleerd. Ik heb ook een hele andere kijk gekregen op het bedrijf waar ik werkzaam ben. Ik zie eigenlijk nu pas welke dingen bij ons verbeterd zouden kunnen worden. En daar ga ik ook zeker aan werken.” - Be­oor­de­ling: 9.6

M. Aafjes, Hiltex Technische Weefsels B.V. - Teamleiding

“Learnit is een professionele organisatie die vooraf luistert, en daarna goed inspringt op de wens van de klant.” - Be­oor­de­ling: 8.3

W. Pater, Brandweer Barneveld - Teambuilding

“Een zeer interessante cursus waar ik zelf heel veel aan heb. Ik ga zeker dingen toepassen binnen ons bedrijf welke ik tijdens de cursus heb geleerd. Ik heb ook een hele andere kijk gekregen op het bedrijf waar ik werkzaam ben. Ik zie eigenlijk nu pas welke dingen bij ons verbeterd zouden kunnen worden. En daar ga ik ook zeker aan werken.” - Be­oor­de­ling: 9.6

M. Aafjes, Hiltex Technische Weefsels B.V. - Teamleiding

“Heel erg leerzaam, het zet je aan het denken. Het maakt je voor de toekomst sterker.” - Be­oor­de­ling: 8.0

J. van den Brink, Brandweer Barneveld - Teambuilding

“Learnit is een professionele organisatie, ik heb persoonlijk al meerdere malen op verschillende manieren gebruik mogen maken van de trainingen die mij geboden werden. Persoonlijk heb ik hier veel aan gehad, en breng een deel nog dagelijks terug in de praktijk, en belangrijk is dat Learnit niet stopt naar een dag training, maar ook in de tijden erna nog de nodige aandacht heeft voor de klant.” - Be­oor­de­ling: 8.4

W. Pater, Brandweer Barneveld - Teambuilding

“Learnit is een professionele organisatie, ik heb persoonlijk al meerdere malen op verschillende manieren gebruik mogen maken van de trainingen die mij geboden werden. Persoonlijk heb ik hier veel aan gehad, en breng een deel nog dagelijks terug in de praktijk, en belangrijk is dat Learnit niet stopt naar een dag training, maar ook in de tijden erna nog de nodige aandacht heeft voor de klant.” - Be­oor­de­ling: 8.4

W. Pater, Brandweer Barneveld - Teambuilding

“Learnit is een professionele organisatie, ik heb persoonlijk al meerdere malen op verschillende manieren gebruik mogen maken van de trainingen die mij geboden werden. Persoonlijk heb ik hier veel aan gehad, en breng een deel nog dagelijks terug in de praktijk, en belangrijk is dat Learnit niet stopt naar een dag training, maar ook in de tijden erna nog de nodige aandacht heeft voor de klant.” - Be­oor­de­ling: 8.4

W. Pater, Brandweer Barneveld - Teambuilding

“Heel erg leerzaam, het zet je aan het denken. Het maakt je voor de toekomst sterker.” - Be­oor­de­ling: 8.0

J. van den Brink, Brandweer Barneveld - Teambuilding