Opleiding Beïnvloedingsvaardigheden
 • Verbeter je beïnvloedingsvaardigheden in 6 maanden
 • Herken je eigen rol en die van de ander bij beïnvloeden
 • Aan de slag met verschillende beïnvloedingstechnieken
 • Leer omgaan met weerstand en verschil in belangen
 • Breng je beïnvloedingsvaardigheden direct in de praktijk

Leer in 6 maanden personen en groepen beïnvloeden met bekende beïnvloedingstechnieken. En houd daarbij oog voor jouw en hun belangen. Volg de opleiding Beïnvloedingsvaardigheden van Learnit.

Ja, ik wil meer weten

Opleiding Beïnvloedingsvaardigheden

Word een professional in natuurlijk beïnvloeden

Om op een natuurlijke, overtuigende manier anderen te beïnvloeden heb je meer nodig dan kennis van bekende beïnvloedingstechnieken. Namelijk inzicht in jouw rol en die van de ander. En oog voor ieders belangen. Ook praktische vaardigheden zoals profileren, onderhandelen, argumenteren, aansturen, stelling nemen, betrekken, aansluiten bij belangen en redeneren vanuit een win-winsituatie, zijn hierbij zeer belangrijk.

In de opleiding Beïnvloedingsvaardigheden van Learnit leer je vanuit je eigen kracht mensen te beïnvloeden. We besteden veel aandacht aan het aanleren van de vaardigheden die je in gesprekken nodig hebt om op een goede manier invloed uit te oefenen. Via opdrachten en een casus pas je de lesstof direct toe in jouw dagelijkse praktijk. Zo wordt beïnvloeden geen ‘trucje’ dat je kent, maar werk je effectief aan jouw beïnvloedingsstijl. De combinatie van een persoonlijke intake, 3 blokken van 2 opleidingsdagen op locatie (inclusief koffie, thee en lunch), intervisiebijeenkomsten, webinars, online coaching en een terugkomdag, levert een hoog opleidingsrendement.

Word in 6 maanden een professional op het gebied van beïnvloeden met de opleiding Beïnvloedingsvaardigheden.

Onderwerpen

o

Je eigen rol bij beïnvloeden: wat is jouw kracht en voorkeursstijl van beïnvloeden?

 • Beïnvloedingsregels- en technieken
 • Verbale en non-verbale beïnvloeding
 • Persoonlijke overtuigingskracht inzetten
 • Motiverend en enthousiasmerend spreken
 • Feedback geven en grenzen stellen
 • Het beïnvloedingsmodel
 • Beïnvloedingsstijlen herkennen en toepassen
 • Een gesprek sturen
 • De kracht van willen, denken, invoelen en geloven

De rol van anderen bij beïnvloeden: stem je beïnvloedingsstijl af op wie je tegenover je hebt

 • Aansporen, overtuigen, onderzoeken en inspireren
 • Luisteren
 • Interactiepatronen herkennen
 • Verbinding maken met anderen
 • Samenwerken
 • Omgaan met weerstand
 • Duw- en trek-energie gebruiken
 • Complimenteren en beïnvloeden
 • Beïnvloeden door attitudeverandering
 • Onderhandelen en omgaan met verschil in belang

Verdiep je beïnvloedingsvaardigheden:

 • Onbewust beïnvloeden
 • Oefenen met casusmateriaal uit de eigen praktijk
 • Tactisch schakelen
 • Beïnvloeden op individueel en groepsniveau

Tussendoor

Naast de opleidingsdagen ga je zelf aan de slag met de behandelde stof door middel van opdrachten, e-learning, zelfstudie en een online coachingsgesprek met je docent. Met een aantal deelnemers uit je groep vorm je een intervisiegroep. Hiermee kom je tussen de blokken door bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen met de opdrachten. Ook vinden er twee webinars plaats om de lesstof verder te verdiepen.

Terugkomdag

Twee maanden na het laatste blok is er een terugkomdag. Op deze dag frissen we de lesstof kort op. En we kijken aan de hand van jouw eigen praktijkvoorbeelden hoe het nu met je beïnvloedingsvaardigheden gaat, wat je nog wilt leren en hoe je dit het beste kunt aanpakken.

Doelgroep

De opleiding Beïnvloedingsvaardigheden is bedoeld voor iedereen die wil leren anderen beter te beïnvloeden zonder voorbij te gaan aan hun belangen.

Resultaat: een natuurlijke, overtuigende stijl van beïnvloeden

 • Na afloop van de opleiding Beïnvloedingsvaardigheden:
 • heb je een compleet beeld van jouw kwaliteiten en valkuilen als beïnvloeder.
 • kun je reflecteren op jouw natuurlijke stijl van beïnvloeden en jouw rol.
 • ben je bekend met het beïnvloedingsmodel.
 • ken je de belangrijkste beïnvloedingsregels, – technieken en -stijlen.
 • kun je vanuit je eigen kracht overtuigen, motiveren en enthousiasmeren.
 • kun je een gesprek sturen en onderhandelen.
 • herken je de rol en de belangen van de ander.
 • herken je interactiepatronen in een situatie.
 • kun je gericht luisteren en verbinding maken met de ander.
 • ben je in staat om bewust én onbewust te beïnvloeden.
 • kun je zowel een individu als een groep beïnvloeden.
 • heb je de kennis en het vertrouwen om in elke situatie de beste manier van beïnvloeden toe te passen.

Lesvorm

De opleiding Beïnvloedingsvaardigheden bestaat uit:

 • 360 graden feedbackrapport
 • telefonische intake
 • 3 blokken van 2 opleidingsdagen
 • 1 terugkomdag na 2 maanden
 • bestuderen van behandelde stof
 • opdrachten na ieder blok (ong. 3 uur per week)
 • online coachsessie met de docent
 • 2 intervisiebijeenkomsten zonder begeleiding
 • maken van en reflecteren op een video-opname van een oefensituatie waarin je beïnvloedingsvaardigheden toepast.

Voorkennis

Voor het volgen van de opleiding Beïnvloedingsvaardigheden is geen specifieke voorkennis vereist.

Opmerking

Leren door te doen. Dat staat centraal in al onze opleidingen. In een veilige trainingssfeer oefenen we met kleine groepen (max. 8 deelnemers per training) realistische situaties uit jouw dagelijkse praktijk. Hoe meer vragen en cases je zelf inbrengt, des te meer resultaat je haalt uit de opleiding. Onze docenten combineren didactische vaardigheden met hun praktijkervaring.

Taal

De training wordt standaard verzorgd in het Nederlands. De trainer beheerst de Engelse taal. Er kan gebruik gemaakt worden van Engelstalig cursusmateriaal. Bij inschrijving van minimaal 3 deelnemers kan de training ook geheel in het Engels verzorgd worden.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal en lunch:


Duur

7 dagen

Prijs per dag (excl. btw)

€ 550,-

Subtotaal

€ 3850,-

btw 21%

€ 808,50

Totaal incl. btw

€ 4658,50

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname. (Dit geldt niet voor AXELOS trainingen)