Loopbaancoaching
 • Kleine groepen
 • Covid-19 veilig
 • Ervaren docent
 • Online mogelijk
 • Praktische training

Weet je nog steeds niet ‘wat je later worden wilt’? Heb je het gevoel dat je steeds minder energie krijgt van wat je doet? Of het gevoel dat er gewoon té veel te kiezen is in het leven?! Allemaal goede redenen om een loopbaancoachtraject te doen! Loopbaancoaching is erop gericht om te onderzoeken hoe je weer met méér plezier en energie kunt werken. Daarvoor beginnen we bij de basis; jijzelf.

Ja, ik wil meer weten

Loopbaancoaching

Tijd voor een verandering? Klaar met wat je nu doet? Benieuwd naar een nieuwe plek en wil je meer inzicht in je talenten om van daaruit een goede keuze te maken? Dan is een loopbaantraject goed om te doen! Loopbaancoaching is erop gericht om te onderzoeken hoe je weer met méér plezier en energie kunt werken. Daarvoor beginnen we bij de basis; jijzelf.

 • Wie ben je in de kern?
 • Welke talenten en kwaliteiten heb je? en
 • Welke eigenschappen en ervaringen breng je mee?

Om vervolgens te kijken naar wat past bij je. En vervolgens: hoe kan je daar vanuit je huidige situatie naar toe werken, welke praktische stappen ga je nemen?

De werkwijze van de Learnit-coaches: vier belangrijke principes

Wij hechten veel waarde aan een goede klik tussen onze coaches en de mensen die wij coachen. Als je goed overweg kunt met de coach heeft dat een zeer vruchtbare invloed op het ontwikkelingsproces en de uiteindelijke uitkomst van het traject. Daarom voeren we vóór de loopbaancoaching van start gaat eerst een intakegesprek. Indien je een klik met de coach hebt en vice versa, kan het coachingstraject verder worden vormgegeven. Is er geen klik, dan worden er geen kosten in rekening gebracht.

We hanteren een duidelijke visie en werkwijze bij het coachen, gebaseerd op vier principes:

Resultaat voorop

Persoonlijke coaching begint bij ons in de eerste sessie bij het helder krijgen van de coachingsvraag. Vervolgens verbinden wij dit met een resultaatgericht doel: wanneer is de coaching voor jou geslaagd? Met welke competenties gaan we aan de slag? Wat gaan we doen om dat doel zo goed mogelijk te bereiken?

Eigen verantwoordelijkheid

Vervolgens gaan we aan de slag vanuit een veilige, vriendelijke houding, waarbij we tegelijkertijd de confrontatie niet uit de weg gaan. Onze coachingsessies zijn inzichtgevend en vragen van jou de bereidheid om naar jezelf te kijken. We werken doelgericht: het eindresultaat is duidelijk geformuleerd bij aanvang van de coaching en het is ons streven om dat resultaat op een constructieve manier te bereiken. Belangrijk bij onze coachingsessies is dat je zélf verantwoordelijkheid neemt voor je eigen groeiproces. Door te ervaren dat je zélf in staat bent om uit bestaande patronen te stappen door inzicht in jezelf te krijgen, maakt de coach zich uiteindelijk overbodig.

De IJsbergtheorie

We maken tijdens de coachsessies gebruik van de zogenaamde 'IJsbergtheorie'. Die theorie beschouwt het gedrag dat je laat zien als het topje van de ijsberg. Bij een ijsberg ligt er onder het zichtbare topje - onder het wateroppervlak - een enorme massa ijs verscholen. Zo werkt het ook met je persoonlijkheid: het zichtbare gedeelte, je gedrag, steunt op een heel scala aan (onzichtbare, soms onbewuste) motieven, drijfveren, keuzes en ideeën. Om je gedragspatroon te veranderen, is het vaak niet voldoende om je alleen anders te gedragen, maar dien je ook wat onder water ligt goed te bekijken en misschien zelfs te heroverwegen. Persoonlijke coaching is er bij ons op gericht om inzichtelijk te maken wat zich onder het oppervlak van het water bevindt. Soms volstaat het daarbij om goed te kijken en te begrijpen wat je ziet, en soms is het nodig om je denkpatronen onder de oppervlakte te veranderen om tot je doel te komen. Hoe het ook zij, onze coach staat je bij in het proces. Het is een spannende zoektocht, maar je bent in veilige handen.

In het moment

Een coach kijkt naar je gedrag en probeert je te helpen bepaalde patronen te doorbreken. Dat betekent dat je gedrag tijdens een sessie ook gespiegeld wordt. Een coach ziet wat er gebeurt in een sessie en werkt daarmee verder, dus vanuit het 'hier en nu'. Dat vraagt een open houding en de bereidheid om open te staan voor deze directe vorm van communicatie. Dit is een zeer effectieve manier van coachen, die je inzicht geeft in je eigen denken en handelen.

Vorm van het traject

Elk coachtraject verloopt natuurlijk weer anders, want ieder mens is uniek, maar doorgaans heeft een loopbaan coachtraject zo'n zes ontmoetingen. Deze sessies van 1,5 tot 2 uur worden verspreid over enkele maanden. De in te plannen data voor coaching zijn flexibel en zullen in overleg met jou en de coach afgestemd worden. Gemiddeld zitten er twee tot drie weken tussen de sessies om zo het besprokene te laten bezinken en je voldoende ruimte te bieden om te reflecteren en eventuele veranderingen in gedrag en gedachten te kunnen waarnemen in de praktijk.

Het loopbaantraject kan er in grote lijnen zo uitzien:

 • Eerste sessie (intakegesprek): Tijdens de eerste ontmoeting maak je kennis met de coach. Hierin wordt gekeken of er een klik is tussen jou en onze coach, en de coachvraag, leerdoelen, verwachtingen en gewenste resultaten worden helder besproken en vastgesteld. We blikken terug op je loopbaan en leven tot nu toe. Welke talenten en thema's neem je mee? Je kunt hierna aangeven of er wat jou betreft verder gegaan kan worden met het traject. Indien er geen klik is met de coach, is dit gesprek gratis. Je mag dus altijd 'nee' zeggen.
 • Tweede sessie: We gaan ontdekken wat in de kern écht belangrijk voor je is. Wat drijft je? Wat geeft voldoening en zin?
 • Derde sessie: Wat kan je allemaal? Welke kwaliteiten en vaardigheden heb je?
 • Vierde sessie: Waar wil je naartoe in je werk en leven?
 • Vijfde sessie: We stellen korte- en langetermijnstappen op om naar je gedroomde werksituatie te komen. Wat is je plan van aanpak? En hoe presenteer je je? We bekijken of er nog vervolgsessies wenselijk zijn, of dat we het traject kunnen afronden.

De gesprekken tussen jou en je coach vinden bij voorkeur plaats op één van onze locaties, zodat ongestoord gecoacht kan worden en de gecoachte enige afstand heeft van zijn of haar dagelijkse bezigheden.

Coachlocatie

We bieden onze locaties in Amsterdam en Groningen kosteloos aan voor de coachsessies. Het tarief is in dat geval € 250,00 per sessie (excl. btw). Voor een kortere reistijd voor de gecoachte is het mogelijk om een andere locatie van Learnit Training te gebruiken, bijvoorbeeld in Breda, Assen of Den Haag. Het tarief is in dat geval € 300,00 per sessie (excl. btw). Een derde optie is incompany coaching: in dat geval is het tarief € 250,00 per sessie, met daarnaast € 0,29 reiskostenvergoeding per kilometer (excl. btw). Je kunt altijd vrijblijvend een op maat gemaakte offerte aanvragen.

Taal

De training wordt standaard verzorgd in het Nederlands. De trainer beheerst de Engelse taal. Er kan gebruik gemaakt worden van Engelstalig cursusmateriaal. Bij inschrijving van minimaal 3 deelnemers kan de training ook geheel in het Engels verzorgd worden.

Referenties

De cursus Loopbaancoaching is beoordeeld met een gemiddelde van 8.4.

"De training werd gegeven in een goed tempo, waarbij de cursisten goed konden meekomen. Het was geen grote groep, waardoor er genoeg ruimte was voor het individu. De stof was in een logische volgorde, waardoor je door verder te gaan in de training de basis goed bleef herhalen, waardoor deze bij blijft."

"I have very good impression of the content of the training and specially of the trainer"

"Nuttige en interessante training!"

"Ik ben zeer tevreden over de cursus. Heb er meer gehaald dan ik had verwacht en dat is altijd goed."

"Super leerzaam, stapsgewijs opgebouwd en goed te begrijpen voor mensen die hier nog geen kennis van hebben."