Cursus Missie, Visie en Strategie
 • Kleine groepen
 • Covid-19 veilig
 • Ervaren docent
 • Online mogelijk
 • Praktische training

De termen missie en visie hoor je tegenwoordig bij bijna elk bedrijf rondzoemen. In deze missie en visie verwoord je je bestaansrecht. Het geeft richting, brengt focus en verbindt zowel medewerkers als klanten. In deze training formuleer je de missie en visie van jouw organisatie. Na de cursus heb je handvatten om de kernwaarden van je organisatie te verbinden aan de kernkwaliteiten van je medewerkers.

Ja, ik wil meer weten

Cursus Missie, Visie en Strategie

Missie en visie, het zijn twee termen die je tegenwoordig veel binnen organisaties hoort rondzoemen. Elk zichzelf respecterende organisatie zou een missie en visie moeten hebben, waarin het bestaansrecht van de organisatie wordt verwoord. Het geeft richting, brengt focus en (ver)bindt zowel medewerkers als klanten. Toch is het voor veel bedrijven of organisaties niet altijd even duidelijk wat nu precies hun missie en visie is. Als ze wel geformuleerd zijn, sluiten ze niet altijd naadloos aan op hun bedrijfsstrategie. Belangrijke vragen voor bedrijven en organisaties om tot een missie en een visie te komen zijn: wat willen we eigenlijk uitstralen naar de buitenwereld toe? En waarin onderscheiden wij ons van andere partijen?

Wanneer een missie en visie wel zijn geformuleerd, is een volgende uitdaging hoe deze meer leefbaar te maken binnen de organisatie en onderdeel te maken van de bedrijfsstrategie. Hoe zorg je er als organisatie bijvoorbeeld voor dat mensen daadwerkelijk gaan werken vanuit de missie? Welke kernwaarden zijn hierbij belangrijk en welke acties zijn nodig om deze te vertalen naar praktijk?

In de tweedaagse training Missie, Visie en Strategie leer je wat de waarde is van een missie en visie. Waarom zijn deze van belang voor jouw bedrijf of organisatie? We zullen stilstaan bij wat deze termen precies inhouden en hoe je als organisatie jouw missie en visie meer concreet maakt. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat deze meer gaan leven binnen jouw organisatie? Tijdens de training beginnen we met het inzichtelijk en concreet maken van de missie en visie. Vervolgens werken we toe naar hoe je deze meer praktisch maakt. We staan stil bij de kernwaarden die verbonden zijn aan de missie en over welke kernkwaliteiten medewerkers moeten beschikken om de missie levend te houden. Uiteindelijk vertalen we deze inzichten naar een concreet actieplan en helpen wij bij de integratie van de missie in jouw bedrijfsstrategie.

Onderwerpen

Tijdens de training komen onder andere onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Waarom een missie en visie?
 • Wat is de missie van jouw organisatie?
 • Wat is de visie van jouw organisatie?
 • Organisatievisie vs. teamvisie
 • SWOT-analyse
 • Formuleren van een krachtige missie en visie
 • Kernwaarden definiëren en formuleren
 • Kernwaarden koppelen aan de kernkwaliteiten van medewerkers
 • Doelstellingen formuleren
 • Concreet actieplan maken
 • Effectief uitdragen van een missie en visie
 • Storytelling: hoe vertel je een missie en visie-verhaal?

Resultaten

Na het volgen van deze training:

 • kun je systemisch reflecteren op de missie en visie van jouw organisatie;
 • heb je handvatten om de kernwaarden van je organisatie te verbinden aan de kernkwaliteiten van medewerkers;
 • weet je hoe je het bestaansrecht van je organisatie kunt verwoorden en uitdragen en
 • beschik je over een concrete strategie waarmee je een missie en visie kunt vertalen naar de praktijk.

Lesmethodiek

In de training wisselen we af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel actie in de training, zodat je daadwerkelijk ervaart wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze training nodigen wij je uit om continu te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en jou zelf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.

Doelgroep

Deze training is uitermate geschikt als jouw organisatie nog geen missie of visie heeft, als je niet tevreden bent over de huidige teksten, of als je de koers verder wilt definiëren. Ook voor bedrijven die zich in een transitiefase of fusie bevinden, is de training zeer geschikt. De grootte van het bedrijf is niet relevant, ook voor kleinere organisaties is het belangrijk om een heldere missie en visie te hebben. Een duidelijke missie en visie helpen je bij het maken van belangrijke keuzes. Deze training is zowel geschikt voor leidinggevenden, teamleiders als voor teams. Afhankelijk van jouw behoefte stellen wij een programma op maat samen, waarbij een trainer ook op locatie kan komen om het teamproces te begeleiden.

Maatwerk

De cursusomschrijving hierboven geeft je een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Taal

De training wordt standaard verzorgd in het Nederlands. De trainer beheerst de Engelse taal. Er kan gebruik gemaakt worden van Engelstalig cursusmateriaal. Bij inschrijving van minimaal 3 deelnemers kan de training ook geheel in het Engels verzorgd worden.

Investering

Vermelde prijzen zijn per persoon, inclusief cursusmateriaal. Bij de trainingen op locatie is een lunch inbegrepen.

Op locatie Online
Duur 2 dagen
Prijs per dag, excl. btw € 550,- € 465,-
Totaal, incl. btw € 1331,- € 1125,30

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname. (Dit geldt niet voor AXELOS trainingen)


Online

We organiseren deze training ook online. Hiervoor maken we gebruik van Webbex of Zoom. Inloggen met Skype is ook mogelijk. Op verzoek kan deze training ook met Microsoft Teams worden georganiseerd.

De training duurt 2 dagen.

 • Tot een jaar na de training mag je gratis nóg een keer deelnemen.
 • Tegen bijbetaling van de cateringkosten mag je ook nog aan een klassikale training meedoen.

Referenties

De cursus Missie, Visie en Strategie is beoordeeld met een gemiddelde van 8.4.

"Leuke, praktische training."

"Ik heb tijdens deze training veel handvatten gekregen die ik makkelijk toe kan passen in de praktijk."

"In een kort tijdsbestek, helaas was ik de tweede dag verhinderd, heb ik hele praktische toepassingen geleerd."

"Erg leerzaam. Er werd aandacht aan mijn leerdoel gegeven en daardoor is de materie nog beter te gebruiken in de praktijk."

"I like this kind of trainings, so I consider it should be done more often"