Cursus Online trainingen ontwikkelen
 • Word je bewust van je online presentatie
 • Leer een stimulerende online training neer te zetten
 • Krijg kennis over verschillende werkvormen in een online leeromgeving
 • Leer de juiste oefeningen en informatie te selecteren
 • Breng de leerstof op een didactisch verantwoorde manier over

Het succes van een online training valt of staat met de performance van jou als trainer: we gaan daarom in onze live online training allereerst in op de eigen (online) houding en hoe je contact maakt en aansluiting houdt met je deelnemers. Je leert hoe je je eigen sterke punten optimaal kunt inzetten tijdens de training. Vervolgens richten we ons op de opbouw van een goed online programma, het aansluiten op verschillende type deelnemers en het omgaan met lastige situaties in een online omgeving. De uitdaging zit niet in de inhoud, maar met name in de vorm en de keuze voor de inhoud. Daarom zal er ook kritisch gekeken worden naaar (eventuele) eigen programma's.

Ja, ik wil meer weten

Cursus Online trainingen ontwikkelen

Je hebt de taak een online training op te zetten; je bestaande draaiboek om te vormen tot een online programma of juist een nieuw draaiboek te ontwikkelen. Maar hoe pak je zoiets aan en waar let je op als je training gaat geven in een virtual classroom?

Tijdens de live online training Online trainingen ontwikkelen leggen we kort uit wat je allemaal kunt met virtual classrooms in je training. Omdat het succes van een (online) training valt of staat met de performance van de trainer, gaan we in de training allereerst in op de eigen (online) houding en hoe je contact maakt en aansluiting houdt met je deelnemers. Je leert hoe je je eigen sterke punten optimaal kunt inzetten tijdens de training. Vervolgens richten we ons op de opbouw van een goed online programma, het aansluiten op verschillende type deelnemers en het omgaan met lastige situaties in een online omgeving. Daarbij zal er ook kritisch gekeken worden naar (eventuele) eigen programma’s: de uitdaging zit niet in de inhoud, maar met name in de vorm en de keuze voor de inhoud.

We ronden de training af met het omvormen (of opstellen) van een eigen draaiboek tot een online programma, waarbij je tijdens de live online training een eigen korte mini-training geeft over een klein gedeelte uit je draaiboek.

Onderwerpen

Tijdens de training komen onder andere onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Inzicht in jouw online houding en hoe je online contact en aansluiting maakt
 • Korte uitleg van virtual classrooms: wat kun je er allemaal mee in je training?
 • Hoe zet je een goed online programma op qua duur, inhoud, interactie en rustmomenten?
 • Kennismaken met verschillende online werkvormen
 • Hoe speel je in op persoonlijke leerdoelen van deelnemers?
 • Inspelen op verschillende leerstijlen: hoe houd je de aandacht en hoe houd je verschillende type deelnemers betrokken binnen een online training?
 • Het geven van een eigen online mini-training
 • Omgaan met (lastige) vragen, emoties en weerstand in een online omgeving
 • Hoe borg je het geleerde bij een online training?
 • Je eigen training omvormen tot een live online training: o.a. hoe zet je praktijk opdrachten om in online praktijk opdrachten?
 • Praktische do’s en don’ts op een rij: kleding, achtergrond, wachtscherm etc.

Resultaten

Na afloop van de training:

 • ben je je bewust van je online presentatie;
 • kun je een stimulerende online training neerzetten;
 • weet je de stof op een didactisch verantwoorde manier te vertalen naar je online trainingsprogramma en
 • heb je kennis over verschillende online werkvormen.

   Lesmethodiek

   In de training wisselen we af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Net als bij klassikale trainingen zit er bij live online trainingen veel actie in de training, zodat je daadwerkelijk ervaart wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze live online training nodigen wij je uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en je zélf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.

   Doelgroep

   Deze training is bij uitstek geschikt voor trainers die meer vaardigheid willen ontwikkelen in het opzetten van een live online training. Herken je jezelf in één of meer van onderstaande punten?

   • Je bent trainer of wilt trainer worden, maar je bent hier niet voor opgeleid
   • Je wil je trainingsprogramma omvormen tot een online training
   • Je hebt behoefte aan een professionele blik op je programma
   • Je wilt een stevige theoretische fundering omtrent het ontwikkelen van (online) programma's

   Deze lijst is natúúrlijk niet compleet: iedereen is immers anders. Waar wil jíj aandacht aan besteden binnen het trainers-thema?

   Maatwerk

   De cursusomschrijving hierboven geeft je een goede indicatie van hoe de live online training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

   Voorkennis

   We adviseren om je in te schrijven voor deze training als je al ervaring hebt als trainer en beschikt over één of meerdere draaiboeken voor klassikale trainingen. Als je hier nog geen ervaring in hebt dan kun je je ook inschrijven: naderhand kun je dan bekijken of het nodig is om nog één of twee sessies bij te boeken.

   Lesvorm

   Deze training wordt via internet gegeven, live, door een trainer. Je kunt vanuit huis inloggen en de trainer zal je actief begeleiden samen met andere deelnemers.

   Deelname aan een online training van Learnit is laagdrempelig en niet ingewikkeld. We maken hiervoor gebruik van de software van Zoom. Bekijk hier de animatie.

   Er is voldoende tijd voor vragen en interactie met de andere deelnemers. Je kunt de training volgen vanaf een laptop, pc of een mobiel device. We raden een laptop of pc met microfoon en webcam aan. Op een laptop zijn deze meestal al aanwezig. Je kunt ervoor kiezen of je wel of geen gebruik wilt maken van je eigen videobeeld en geluid. Je hoeft dus niet zelf in beeld.

   Taal

   De training wordt standaard verzorgd in het Nederlands. De trainer beheerst de Engelse taal. Er kan gebruik gemaakt worden van Engelstalig cursusmateriaal. Bij inschrijving van minimaal 3 deelnemers kan de training ook geheel in het Engels verzorgd worden.

   Investering

   Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal:


   Prijs excl. btw

   € 1350,-

   btw 21%

   € 283,50

   Totaal incl. btw

   € 1633,50

   Certificaat

   Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname. (Dit geldt niet voor AXELOS trainingen)


   Online

   We organiseren deze training ook online. Hiervoor maken we gebruik van Webbex of Zoom. Inloggen met Skype is ook mogelijk. Op verzoek kan deze training ook met Microsoft Teams worden georganiseerd.

   De training duurt 3 dagen.

   • Tot een jaar na de training mag je gratis nóg een keer deelnemen.
   • Tegen bijbetaling van de cateringkosten mag je ook nog aan een klassikale training meedoen.