2. Celeigenschappen

In deze les leert u een Excel 2013 blad opmaken en het werken met snelle analyse.

Celeigenschappen instellen

Maak onderstaande tabel na:

Figuur 2.1 Sponsorloop

Zorg dat het tabblad Start geselecteerd is

Figuur 2.2 Tabblad Start

Selecteer de cellen B5 tot en met D11

Klik op het pijltje achter het menu

Het menu Celeigenschappen wordt geopend.

Figuur 2.3 Celeigenschappen

Kies de categorie Valuta

Figuur 2.4 Celeigenschappen valuta

Zorg ervoor dat het euroteken is geselecteerd en dat het bedrag met 2 decimalen wordt weer gegeven.

Typ in A12 Totaal
In B12 komt een formule te staan om het totaal te berekenen
Selecteer de cellen B5 tot en met B11

Figuur 2.5 Selecteren

Klik op de SOM knop

Als u de cel B12 selecteert kunt u de formule bekijken.

Bereken op dezelfde manier ook de totalen voor de andere klassen.

Figuur 2.6 De totalen in rij 12

Snelle analyse

Selecteer de cellen A4 tot en met D11.

Figuur 2.7 Selecteren

Klik op de rechtermuisknop en kies voor Snelle Analyse.

Figuur 2.8 Rechtermuisknop

Klik de knop Gegevensbalken aan.

Figuur 2.9 Snelle analyse

Wie heeft de meeste opbrengsten binnengebracht?

Selecteer opnieuw A4 tot en met D11.

Figuur 2.10 Selecteren

Klik weer op de rechtermuisknop voor Snelle analyse.

Figuur 2.11 Grafiek

Kies een grafiek uit. In dit voorbeeld is gekozen voor een kolomgrafiek.

Figuur 2.12 Resultaat grafiek

Met Snelle analyse heeft u meerdere mogelijkheden om gegevens inzichtelijk te maken. Naast grafieken kunt u nog Sparklines toevoegen.
Zorg dat de gegevens A4 tot en met D11 zijn geselecteerd.
Kies weer via de rechtermuisknop voor Snelle analyse.
Kies nu voor Sparklines, in dit voorbeeld is voor lijn gekozen.

Figuur 2.13 Snelle analyse Sparkline

Figuur 2.14 Resultaat