Gratis cursus Onderhandelen

Learnit biedt deze online cursus Onderhandelen gratis aan als downloadbare PDF. U kunt natuurlijk ook bij ons onder begeleiding een meer omvattende cursus Onderhandelen volgen

De vertaling die De Dikke van Dale geeft voor het woord ‘onderhandelen’ is: ‘proberen het met elkaar eens te worden’. Eigenlijk is iedereen vaak aan het onderhandelen, want zoveel mensen, zoveel meningen en om die meningen een beetje met elkaar te matchen, moet er onderhandeld worden. Dat gaat van heel klein (Mama, mag ik een koekje? Ja, als je je speelgoed opruimt) tot heel groot (Wordt Turkije onderdeel van de Europese Unie? Dan moet Turkije aan een groot aantal eisen voldoen).

Met onderhandelen is het zoeken naar mogelijkheden die voor beide partijen goed zijn. Dit vereist creativiteit en zoeken naar alternatieve oplossingen. Wanneer iemand bij voorbaat van plan is om vast te houden aan de eigen mening en geen haarbreed toe te geven, is het zinloos om te onderhandelen. Het is echter in veel gevallen belangrijk om dezelfde koers te varen. Of dat nou is in een zakelijke omgeving, een privésituatie of zelfs op regeringsniveau. De uitkomst van de onderhandelingen biedt houvast en duidelijkheid voor alle partijen.

Voor mensen die het niet met elkaar eens zijn, is het lastig om samen te werken. Daarom vormen onderhandelingen vaak een belangrijk onderdeel van die samenwerking. In een samenwerkingsverband zijn mensen afhankelijk van elkaar om bepaalde doelen te bereiken. De belangen lopen soms wel uiteen maar de doelen raken elkaar vaak wel. Daarom komen beide partijen ook met elkaar in contact. Bij onderhandelen spelen verschillende factoren een rol, zoals wat is de verhouding van de onderhandelaars? Zijn ze gelijk in functie of gaat het om een medewerker met een leidinggevende en speelt macht hierbij een rol? Wat is het onderhandelingsklimaat? Is de sfeer goed en welke tijdsdruk zit erachter? Hoe belangrijk is het onderdeel waar de onderhandelingen over gaan? En er zijn nog veel meer zaken die een rol spelen.

Het uitgangspunt bij onderhandelen is om tot een overeenkomst of minstens tot een compromis te komen. Lees in deze gratis cursus hoe je dit kunt bereiken.

Video

Inhoud:

  • Het onderhandelingsproces
  • De rol van emoties bij onderhandelingen
  • Tien regels voor onderhandelen met succes
  • De onderhandelaar

Google referenties over learnit

Trainer

Volg deze cursus met een trainer.

Volgen met trainer

PDF downloaden

Deze gratis cursus is als PDF te downloaden

Download PDF

Onze gratis trainingen en webinars

Je eigen motivatie en inzet zijn voorwaarden om jezelf iets nieuws eigen te maken. Met zelfstudie kun je een heel eind komen. Learnit wil daaraan bijdragen door waardevolle content zoals gratis webinars en cursussen aan te bieden. Op deze manier kun jij kennis maken met nieuwe leergebieden. Heb je eenmaal een start gemaakt dan kan het zijn dat je ontdekt dat er ook veel voordelen zitten om een training bij Learnit te gaan doen onder begeleiding van een ervaren trainer.

  • Je bent een aantal dagen dedicated aan het werk met je leerdoelen en zult hierdoor sneller progressie maken
  • De trainer helpt je over hobbels heen en ziet jouw blinde vlek
  • de trainer kan onderzoeken wat je leerdoelen zijn en je de kortste leerroute wijzen
  • Je kunt situaties uit de praktijk echt goed oefenen tijdens de training
  • Je leert andere deelnemers kennen die interesse in hetzelfde onderwerp hebben

Kortom je bereikt veel meer in kortere tijd.

De gratis trainingen zijn geschikt voor thuisstudie, omdat je ze online als pdf kunt downloaden. Het aanbod van de gratis trainingen bestaat uit IT en Communicatie & Management trainingen. Wilt je nog meer leren over deze onderwerpen of staat het onderwerp waar je over wilt leren er niet bij? Kijk dan bij onze trainingen.