Learnit Training
Cursus Constructief omgaan met roddelen op de werkvloer Live Online
 • Krijg inzicht in de oorzaken en gevolgen van roddelen op de werkvloer
 • Leer negatieve omgangsvormen om te buigen tot positieve omgangsvormen
 • Krijg handvatten om concreet aan de slag te gaan met een cultuurverandering binnen je organisatie

Als roddelen op een constructieve manier gebeurt heeft het een belangrijke functie, maar wanneer gesprekken over een derde persoon van consequent negatieve aard zijn, verdwijnt de onschuld. In onze eendaagse training leer je een analyse te maken van jouw eigen team, negatief roddelen te herkennen en te hanteren, sleutelfiguren effectief aan te spreken en de algehele omgangsvormen en werksfeer met de juiste technieken te verbeteren.

Ja, ik wil meer weten

Cursus Constructief omgaan met roddelen op de werkvloer Live Online

Iedereen praat weleens over anderen. Dit hoeft niet erg te zijn, want als dit op een constructieve manier gebeurt heeft het zelfs een belangrijke functie: collega's leren elkaars ideeën beter kennen, verduidelijken onderlinge verhoudingen en creëren zo een gezonde (werk)relatie. Wanneer deze gesprekken over een derde persoon echter van consequent negatieve aard zijn, verdwijnt de onschuld. Roddelen kan gebruikt worden om te manipuleren, collega's te isoleren of anderen tegen elkaar uit te spelen. De werksfeer kan hierdoor ernstig verstoord raken en de productiviteit van een enkele werknemer, een heel team en uiteindelijk zelfs de hele organisatie kan drastisch dalen als mensen zich buitengesloten voelen. Het is daarom van groot belang om negatief roddelen binnen een team op tijd te signaleren en er daadkrachtig tegenop te treden.

In de training Constructief omgaan met roddelen op de werkvloer leer je een analyse te maken van jouw eigen team, negatief roddelen te herkennen en te hanteren, sleutelfiguren effectief aan te spreken en de algehele omgangsvormen en werksfeer met de juiste technieken te verbeteren. Naast theorie is er volop aandacht voor de uitvoering. In een ontspannen en respectvolle omgeving oefen je aan de hand van rollenspellen en casussen scenario's die je op de werkvloer kunt tegenkomen.

Onderwerpen

Tijdens de training komen onder andere onderstaande onderwerpen aan bod:

 • De functie van roddelen: Wanneer is roddelen nog onschuldig en wanneer niet meer?

 • De gevolgen van roddelen op een werknemer, het team en de organisatie: Verstoring van de werksfeer en productiviteit

 • Correctief optreden en grenzen stellen aan gedrag: Werknemers aanspreken op gedrag en verantwoordelijkheden

 • Valkuilen: Waar kun je als leidinggevende, HR-medewerker of vertrouwenspersoon in trappen?

 • Gewenst gedrag stimuleren: Hoe zorg je ervoor dat jouw team weer goed functioneert?

 • Een cultuurverandering bewerkstelligheden: Het verbreken van ongewenste omgangsvormen

 • Omgaan met weerstand en emoties bij verandering: Benoem, erken, bevraag, beweeg mee en kantelen

Resultaten

 • Je hebt inzicht in de oorzaken en gevolgen van roddelen op de werkvloer
 • Je weet hoe je negatieve omgangsvormen kunt ombuigen tot positieve omgangsvormen
 • Je hebt handvatten om concreet aan de slag te gaan met een cultuurverandering binnen je organisatie

Doelgroep

Deze training is bij uitstek geschikt voor deelnemers die vanuit hun functie te maken hebben met roddelen, zoals HR-medewerkers, vertrouwenspersonen en leidinggevenden. Deze training is ook geschikt om met het hele team te volgen.

Werkwijze

 • Maatwerk staat bij ons centraal: door een telefonisch intakegesprek inventariseert de trainer jouw persoonlijke leerdoelen. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.
 • We vinden een veilige trainingssfeer belangrijk, omdat je je prettig moet voelen bij het experimenteren met nieuwe kennis en vaardigheden.
 • We geloven sterk in het doen en ervaren, in plaats van vertellen over de inhoud van trainingen, waardoor al onze trainingen actief van aard zijn.
 • Om de kwaliteit van de training te kunnen garanderen, hanteren wij voor de training een maximale groepsgrootte van acht deelnemers, zodat we het leereffect en rendement kunnen waarborgen.
 • Bij open inschrijvingen zorgen we voor de benodigde faciliteiten, zoals een comfortabele ruimte en koffie-, thee- en lunchvoorzieningen.

Lesvorm

Deze training wordt via internet gegeven, live, door een trainer. Je kunt vanuit huis inloggen en de trainer zal je actief begeleiden samen met andere deelnemers.

Deelname aan een online training van Learnit is laagdrempelig en niet ingewikkeld. We maken hiervoor gebruik van de software van Zoom. Bekijk hier de animatie.

Er is voldoende tijd voor vragen en interactie met de andere deelnemers. Je kunt de training volgen vanaf een laptop, pc of een mobiel device. We raden een laptop of pc met microfoon en webcam aan. Op een laptop zijn deze meestal al aanwezig. Je kunt ervoor kiezen of je wel of geen gebruik wilt maken van je eigen videobeeld en geluid. Je hoeft dus niet zelf in beeld.

Taal

De training wordt standaard verzorgd in het Nederlands. De trainer beheerst de Engelse taal. Er kan gebruik gemaakt worden van Engelstalig cursusmateriaal. Bij inschrijving van minimaal 3 deelnemers kan de training ook geheel in het Engels verzorgd worden.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal:


Prijs excl. btw

€ 325,-

btw 21%

€ 68,25

Totaal incl. btw

€ 393,25

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Referenties

De cursus Constructief omgaan met roddelen op de werkvloer Live Online is beoordeeld met een gemiddelde van 8.4.

"In een kort tijdsbestek, helaas was ik de tweede dag verhinderd, heb ik hele praktische toepassingen geleerd."

"Ik vond het een erg goede training en denk dat ik er veel van geleerd heb. En ook tips heb gehad waar je echt iets mee kan."

"Zeer goede training die in de praktijk is toe te passen."

"Inhoud van de cursus is prima, je krijgt een duidelijk beeld over de toepasbaarheid van de stof binnen de eigen organisatie. Leuke oefeningen en prima docent die inspirerend weet les te geven."

"Perfecte training!! Erg pragmatisch en direct toepasbaar!!!"