Learnit Training

Cursus Programmeren in Python

In deze praktijkgerichte training leer je, onder leiding van een professionele Python trainer, omgaan met Python, de programmeertaal die in de jaren negentig werd ontwikkeld en als een van de weinige talen gebruikmaakt van het inspringen van de regel (indentatie) als indicatie van gelaagdheid van de verschillende onderdelen van het programma. Python is een taal die veel gebruikt wordt voor installatiescripts en prototypes bij grote applicaties.

Onderwerpen

Het uitgebalanceerde programma van deze training biedt jou een breed en diepgaand overzicht en inzicht in het programmeren in de objectgeoriënteerde programmeertaal Python. Na afloop van deze training heb je inzicht in:

 • De installatie van Python
 • Het runnen van Python-scripts
 • Python's collecties, zoals lists, tuples en dictionaries
 • De verschillende wijzen van parameter passing, de scope van variabelen en lambdafuncties
 • Het afhandelen van fouten in Python-scripts
 • De functionaliteit van Python library-functies
 • De opdeling van Python-software in modules
 • Het objectgeoriënteerd programmeren in Python met classes en objects
 • Concepten als encapsulation, inheritance en polymorphism.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor ontwikkelaars en systeembeheerders die in Python willen leren programmeren en anderen die Python-code willen begrijpen.

Programma

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

Python intro:

 • Python features
 • Setting up path
 • Python environment variables
 • Command line options

Variables and data types:

 • Variables
 • Multiple assignment
 • Python data types
 • Python numbers

Data structures:

 • Sequences and lists
 • Accessing and updating lists
 • Basic list operations
 • Built-in list functions and methods
 • Tuples

Control flow:

 • Control flow constructs
 • If statement
 • Else statement
 • Elif statement

Functions:

 • Function syntax
 • Calling functions
 • Overwriting references
 • Function arguments

Exception handling:

 • Unexpected errors
 • Handling an exception
 • Exception handling syntax
 • Except clause with no exceptions

File I/O:

 • Input and output
 • Reading keyboard input
 • Input functions

Modules:

 • Modules
 • Import statement
 • Locating modules

Classes and objects:

 • Classes and objects
 • Object orientation in Python
 • Object orientation terminology
 • Creating classes

Voorkennis

Kennis en ervaring met programmeren is niet vereist om aan deze training te kunnen deelnemen. Enige ervaring met C, C#, Java, Perl of Visual Basic is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Opmerking

Na afloop van de training ontvang je het officiële certificaat 'Programmeren in Python' van Learnit.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal en lunch:


Duur

4 dagen

Prijs per dag (excl. btw)

€ 475,-

Subtotaal

€ 1900,-

btw 21%

€ 399,-

Totaal incl. btw

€ 2299,-

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Referenties

De cursus Programmeren in Python is beoordeeld met een gemiddelde van 8.2.