Learnit Training

Gratis cursus Jaarrekening lezen

Om echt te weten hoe een bedrijf presteert, is het nodig om op de juiste manier de cijfers, en dan met name de jaarrekening, te interpreteren. Een jaarrekening bevat voor de leek een onbegrijpelijke hoeveelheid kolommen, cijfers en begrippen. Het is een zoektocht naar de belangrijkste gegevens en hoe deze te lezen.

Vaak moeten op basis van de jaarcijfers belangrijke beslissingen worden genomen en dan is het een must om te begrijpen wat er in de jaarrekening staat en wat dat voor het bedrijf betekent.

Learnit heeft daarom de introductietraining Jaarrekening lezen ontwikkeld, waar dieper op de verschillende aspecten wordt ingegaan. In deze cursus krijg je een uitleg van de basisbegrippen en weet je hoe je de cijfers kunt lezen.

Een jaarrekening maken is voor ieder bedrijf van het grootste belang. Niet alleen de belastingdienst is geïnteresseerd in de cijfers van het bedrijf, maar voor de mensen die ermee werken, is het onontbeerlijk om te weten hoe het bedrijf ervoor staat. Op basis van de jaarrekening kan ook een (financieel) plan voor het komende jaar opgesteld worden. De cijfers die zichtbaar zijn in de jaarrekening bepalen de koers, de uitgaven en investeringen en maken duidelijk of het bedrijf succesvol is of dat er bijgestuurd moet worden.

De actuele stand van schulden en bezittingen zijn zichtbaar op de jaarrekening evenals alle boekhoudkundige zaken. Sterker nog, om een jaarrekening te maken, is boekhouden nodig. En boekhouden begint met een grootboek. Het grootboek heeft twee rekeningen: de balans en de winst- en verliesrekening. De boekhouder van/voor het bedrijf houdt het grootboek bij en bij middelgrote en grote bedrijven controleert de accountant dit. Kleine bedrijven laten hun boekhouding vaak regelen door een extern administratiebureau of -consulent.

Deze gratis cursus kan goed helpen als je oude kennis weer even wilt opfrissen, maar ook als je er helemaal geen verstand van hebt.

De onderwerpen

  • Belangrijkste onderdelen van een jaarrekening
  • Hoe bereken je het netto resultaat van een onderneming
  • Wat is het werkkapitaal
  • Kasstroomoverzicht
  • Financiele ratio's
  • Toelichting van een jaarrekening
    • Learnit biedt deze online cursus Jaarrekening lezen gratis aan als downloadbare PDF. U kunt natuurlijk ook bij ons onder begeleiding een meer omvattende Jaarrekening lezen volgen.