Learnit Training
Cursus Omgaan met agressieve klanten
 • Sta sterker in je schoenen bij agressie en weerstand
 • Handel klachten voortaan prettiger en rustiger af
 • Blijf kalm bij agressie aan de telefoon
 • Krijg inzicht in verschillende soorten klagers
 • Leer klantgericht luisteren en oplossen

Klachten voortaan prettiger afhandelen? Leren omgaan met agressieve klanten en weerstand? Doe mee met de tweedaagse cursus Omgaan met Agressieve Klanten van Learnit.

Ja, ik wil meer weten

Cursus Omgaan met agressieve klanten

Handel klachten en onvrede voortaan prettiger af

Een klant die zich niet begrepen voelt. Een koper die ontevreden is over een product. Mensen die jouw telefoontjes als storend ervaren. Medewerkers in commerciële functies hebben steeds vaker te maken met agressieve klanten. Deze agressie ontstaat vaak door frustratie, angst en onzekerheid. Daarnaast kan instrumentele agressie opspelen wanneer een klant het gevoel heeft recht te hebben op bepaalde service, producten, diensten of genoegdoening. Zeker als je nee moet zeggen, kan tijdens zo’n gesprek de vlam snel in de pan schieten. Het nadeel van telefonisch contact met een klant is bovendien dat de lichaamstaal ontbreekt. Daarom zijn vooral stemgebruik en communicatieve vaardigheden essentieel voor een rustig en prettig verloop van het gesprek.

Hoe ga je om met weerstand en agressie bij klanten? Bij professioneel handelen worden de emoties van de klager niet opgekropt en onderdrukt, maar in goede banen geleid, goed getimed en verwerkt. In de training Omgaan met Agressieve Klanten oefen je met situaties uit de dagelijkse praktijk. Zo word je steeds vaardiger in het beoordelen en de-escaleren van lastige telefoongesprekken.

Inhoud

In de tweedaagse cursus Omgaan met Agressieve Klanten leer je professioneel handelen bij verbale agressie. Dit is altijd bewust handelen, berustend op een eigen keuze. Misschien wel met, maar niet beheerst door emoties. In deze training zorgen we er samen voor dat jij sterker in je schoenen staat. Wat is daarvoor nodig?
 • inzicht in je eigen gedrag: een zekere mate van zelfcontrole.
 • een goede inschatting van de situatie. De manier waarop je een situatie inschat is afhankelijk van het beroep dat je uitoefent, de concrete situatie waarin je je bevindt en je persoonlijkheid.
 • verschillende de-escalerende gesprekstechnieken.
Op beide trainingsdagen werken we met een acteur voor het nabootsen van realistische situaties. Door zelf met deze situaties te experimenteren en de aanpak te bepalen die het beste bij jou en bij de situatie past, gaat de theorie van deze cursus leven.

Onderwerpen

Tijdens de training Omgaan met Agressieve Klanten komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

De-escalerend werken; hoe zeg je nee tegen…
 • betweters
 • verbaal agressieve klanten
 • praatzieke klanten (je krijgt er geen woord tussen)
Omgaan met:
 • weerstand
 • onredelijkheid
 • emotie
 • onvrede
 • (persoonlijke) kritiek
De kern van de klacht:
 • vraag- en luistertechnieken om te ontdekken waar een klacht vandaan komt.
 • actief luisteren
 • vragen stellen
 • samenvatten
 • klantgericht denken
Probleemoplossend werken:
 • Waar willen we naartoe?
 • Wat is jouw positie?
 • Wat is de positie van de klant?
 • Wat is het doel?
 • Wat kan achterwege gelaten worden?
De juiste aanpak:
 • Aanvallen op jou als individu in plaats het bedrijf: vat het niet persoonlijk op
 • Begrijpen waarom een klant zich zo gedraagt
 • Welke houding neem je aan?
 • Hoe overstijg je persoonlijke kritiek?
 • Communicatietechnieken bewust en klantgericht toepassen
 • Je stem goed gebruiken
Organisatorische aspecten van omgaan met agressieve klanten:
 • Collegiale steun geven en ontvangen (buddy-support)
 • Het belang van een efficiënt klachtafhandelingsbeleid

Doelgroep

De cursus Omgaan met Agressieve Klanten is bedoeld voor mensen die in hun functie klachten of onvrede afhandelen en dit graag prettiger willen laten verlopen. Bijvoorbeeld helpdeskmedewerkers, medewerkers van woningbouwverenigingen, receptionisten en telefonische verkopers.

Werkwijze

De exacte inhoud van de training Omgaan met Agressieve Klanten hangt af van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. Je begint met een individueel intakegesprek waarin je jouw persoonlijke leerdoelen bepaalt. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Aan het eind van de training stellen we een plan van aanpak voor het geven en ontvangen van collegiale steun (buddy-support). Hierdoor wordt de drempel om elkaar om hulp te vragen op de werkvloer wanneer nodig lager. Naderhand evalueren we de training in een mondelinge en schriftelijke evaluatie. Enige tijd na de training nemen we weer contact op met je om te kijken hoe het gaat in de praktijk. Heb je behoefte aan extra ondersteuning? Dan plannen we een moment om uit jouw dagelijkse praktijk cases te behandelen en de verdieping op te zoeken.

Resultaten

Na afloop van de training Omgaan met Agressieve Klanten:
 • kun je de juiste aanpak bepalen bij verschillende typen klagers.
 • weet je hoe je goed omgaat met weerstand, onredelijkheid, emotie en onvrede bij klanten.
 • kun je een probleemanalyse maken en de juiste aanpak bepalen.
 • ken je meerdere de-escalatietechnieken en luistertechnieken en kun je ze toepassen.
 • weet je wat oplossingsgericht werken bij agressie inhoudt.
 • ben je in staat om grenzen te stellen bij agressief gedrag.
 • kun je omgaan met persoonlijke kritiek en kalm blijven.
 • ken je verschillende communicatietechnieken en kun je ze bewust en klantgericht toepassen.
 • weet je hoe je je stem goed gebruikt in gesprekken met agressieve klanten.
 • weet je waarom collegiale steun ontvangen en geven (buddy support) belangrijk is.

Voorkennis

Voor de cursus Omgaan met Agressieve Klanten is geen specifieke voorkennis nodig

Taal

De training wordt standaard verzorgd in het Nederlands. De trainer beheerst de Engelse taal. Er kan gebruik gemaakt worden van Engelstalig cursusmateriaal. Bij inschrijving van minimaal 3 deelnemers kan de training ook geheel in het Engels verzorgd worden.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal en lunch:


Duur

2 dagen

Prijs per dag (excl. btw)

€ 475,-

Subtotaal

€ 950,-

btw 21%

€ 199,50

Totaal incl. btw

€ 1149,50

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Referenties

De cursus Omgaan met agressieve klanten is beoordeeld met een gemiddelde van 8.4.

"De training was zeer leerzaam. De theorie en de praktijk werden zeer goed met elkaar gecombineerd. Het was erg fijn om in een klein groepje les te krijgen, hierdoor kreeg ik nog meer de kans om mijn leerdoelen te behalen."

"I like this kind of trainings, so I consider it should be done more often"

"Inhoudelijk goede cursus waarbij middels goed lesmateriaal op effectieve/efficiënte wijze nieuwe dingen aangeleerd worden."

"Veel trucjes geleerd"

"Erg leerzaam. Er werd aandacht aan mijn leerdoel gegeven en daardoor is de materie nog beter te gebruiken in de praktijk."