Learnit Training
Cursus Omgaan met agressie op de werkvloer Live Online
 • Leer de verschillende soorten agressie herkennen en leer hoe je hier professioneel op in kan spelen
 • Word bewust van jouw eigen conflictstijl
 • Theorie in combinatie met veel praktijk om de informatie optimaal vast te houden
 • Kleine groep met veel focus op het individu
 • Een zeer ervaren docent

Moet jij wel eens omgaan met agressie op de werkvloer? Om jouw werk veilig te houden, is het verstandig om hier goed mee te leren omgaan. Na de training ben je weerbaarder en kun je adequater reageren op agressie.

Ja, ik wil meer weten

Cursus Omgaan met agressie op de werkvloer Live Online

Omgaan met agressie op de werkvloer is voor sommige beroepen een (al dan niet) vaakvoorkomend fenomeen, dit kan heel beangstigend zijn. Niet alleen wordt jouw gevoel van veiligheid aangetast, ook kan jouw eigen manier van reageren teleurstelling en ontevredenheid oproepen. Hoe je reageert op agressie is bepalend voor het al dan niet escaleren van de situatie. Als jij je hard en stug opstelt tegenover de andere partij kan de boosheid toenemen, terwijl inleven in en meeveren met de andere partij de boosheid kan laten afnemen. Het tegenstrijdige hiervan is dat jij inhoudelijk stelling moet nemen tegenover de andere partij, maar tegelijkertijd inlevingsvermogen moet tonen. Door training, oefening en veel ervaring word je echter steeds vaardiger in het deëscaleren van een moeilijke situatie.

In onze training 'omgaan met agressie op de werkvloer' leer je verschillende typen agressie herkennen en hoe je hier professioneel mee kunt omgaan. Bij elk type agressie hoort een concreet 'stappenplan' met bijbehorende de­escalerende gesprekstechnieken, waar in de training veelvuldig mee geoefend wordt. Hierdoor ondervind je aan den lijve wat er gebeurt bij het te woord staan van een agressief persoon. Je krijgt inzicht in interactie (gedrag roept gedrag op) en het referentiekader en de leefwereld van de andere partij. Hierdoor kun je het gesprek sturen en op een passende manier contact maken en aansluiten.

We zoomen daarnaast in op jouw eigen stijl van reageren (op stressvolle situaties), waarbij we focussen op het denk­ en voelproces dat plaatsvindt in die seconden dat er iemand agressief tegenover je staat. We bekijken de oorzaken en effecten van agressie op lichaam en geest, waardoor jij beter kunt anticiperen op boosheid of agressie in jouw omgeving. Na het volgen van de training 'omgaan met agressie op de werkvloer' blijf je (beter) in balans en ben je weerbaar(der) in moeilijke situaties.

Onderwerpen

 • Lichamelijke en geestelijke effecten van agressie
 • Onderliggende gevoelens en ideeën
 • De effecten van drugs en alcohol
 • Persoonlijke patronen
 • Communicatieve strategieën
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Assertief zijn
 • Timing
 • Frustratie voorkomen
 • Problemen oplossen
 • Grenzen stellen
 • Omgaan met kritiek en kalm blijven
 • Confrontaties aangaan
 • Collegiale steun geven en ontvangen
 • Do's en dont's
 • Een persoonlijk actieplan opstellen

Lesmethodiek

In de training wisselen we af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel actie in de training, zodat je daadwerkelijk ervaart wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze training nodigen wij jou uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en jou zelf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.

Doelgroep

Deze training is bij uitstek voor deelnemers die zich geen houding weten te geven wanneer ze geconfronteerd worden met verbaal of fysiek geweld in hun (professionele) omgeving, en het moeilijk vinden om met agressieve mensen om te gaan.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze training

Maatwerk

De cursusomschrijving hierboven geeft je een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Opmerking

Zie ook onze Agressietraining voor BOA's en de e-learningtraining Grip op agressie.

Lesvorm

Deze training wordt via internet gegeven, live, door een trainer. Je kunt vanuit huis inloggen en de trainer zal je actief begeleiden samen met andere deelnemers.

Deelname aan een online training van Learnit is laagdrempelig en niet ingewikkeld. We maken hiervoor gebruik van de software van Zoom. Bekijk hier de animatie.

Er is voldoende tijd voor vragen en interactie met de andere deelnemers. Je kunt de training volgen vanaf een laptop, pc of een mobiel device. We raden een laptop of pc met microfoon en webcam aan. Op een laptop zijn deze meestal al aanwezig. Je kunt ervoor kiezen of je wel of geen gebruik wilt maken van je eigen videobeeld en geluid. Je hoeft dus niet zelf in beeld.

Taal

De training wordt standaard verzorgd in het Nederlands. De trainer beheerst de Engelse taal. Er kan gebruik gemaakt worden van Engelstalig cursusmateriaal. Bij inschrijving van minimaal 3 deelnemers kan de training ook geheel in het Engels verzorgd worden.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal:


Prijs excl. btw

€ 800,-

btw 21%

€ 168,-

Totaal incl. btw

€ 968,-

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Referenties

De cursus Omgaan met agressie op de werkvloer Live Online is beoordeeld met een gemiddelde van 8.5.

"Goed verhaal, deskundig en inspirerend, ook nog een dosis humor"

"Fijne leerzame training. Goede verhouding tussen kennis overdracht en praktijkoefeningen. Heel praktisch toepasbaar in mijn eigen werk."

"Veel trucjes geleerd"

"Inhoud van de cursus is prima, je krijgt een duidelijk beeld over de toepasbaarheid van de stof binnen de eigen organisatie. Leuke oefeningen en prima docent die inspirerend weet les te geven."

"Ik ben zeer tevreden over de cursus. Heb er meer gehaald dan ik had verwacht en dat is altijd goed."