Learnit Training

Gratis cursus Praktische coachingsvaardigheden

Een coach begeleidt een individu of een groep middels het voeren van gesprekken en het doen van oefeningen in het bereiken van resultaten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het overkomen van angsten, het voeren van een bepaalde gesprekken, het behalen van deadlines, het verbeteren van relaties en het hebben van een goede werkuitvoering.

Tijdens coachingsessies vertelt de coach de coachee niet wat deze moet doen, hoe deze iets moet doen en geeft ook geen ongevraagd advies. Wat de coach wél doet is de coachee prikkelen en sturen eigen kennis en krachten aan te wenden om zo op een zelfsturende manier doelen te bereiken. De coach kiest voor coachinterventies die leiden tot nieuwe inzichten en invalshoeken om naar de coachvraag te kijken en laat anderen beseffen dat deze altijd verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. Een goede coach zet anderen in beweging!

Aangezien het oefening vereist om een goede coach te worden, is deze online cursus dusdanig opgezet dat je ook daadwerkelijk praktisch aan de slag kunt gaan. Bij elk hoofdstuk staan oefeningen die een must zijn om daadwerkelijk uit te voeren. Wil je persoonlijke begeleiding, feedback en meer oefening, kijk dan eens naar één van de volgende cursussen: Praktische Coachingsvaardigheden of Coachend Leidinggeven. Ben je zelf op zoek naar een coach, kies dan voor een traject Persoonlijke Coaching.

Inhoud

  1. De essentie van het coachen
  2. Vertrouwen en gelijkwaardigheid creëren
  3. Vraagtechnieken: luisteren, vragen stellen en doorvragen
  4. Constructief feedback geven en gedrag bespreekbaar maken
  5. Zelfreflectie stimuleren
  6. Werken met de eigen ervaringen en krachten van de coachee
  7. Plannen maken, opdrachten geven en resultaten evalueren