Learnit Training
Cursus Interviewtechnieken Live Online
 • Bereid je adequaat voor op interviews
 • Verzamel de juiste informatie door vragen goed te formuleren
 • Creëer de juiste gesprekssfeer
 • Leer op een gestructureerde en professionele manier boeiende gesprekken te voeren

De vraag die centraal staat bij het afnemen van een een goed interview is "Hoe krijg je tijdens een interview interessante en relevantie informatie op tafel, en doorbreek je het algemene praatje van jouw interviewkandidaat?". In onze tweedaagse training leer je hoe je interviews kunt afnemen op een professionele en gestructureerde manier.

Ja, ik wil meer weten

Cursus Interviewtechnieken Live Online

Hoe krijg je tijdens een interview interessante en relevante informatie op tafel en doorbreek je het algemene praatje van jouw interviewkandidaat? Dat is de vraag die centraal staat bij het afnemen van een goed interview. Om sociaal wenselijke antwoorden te vermijden moeten de vragen en de manier waarop deze gebracht worden zo zijn afgesteld dat je een écht interessant verhaal uit iemand krijgt. Vanzelfsprekend speelt de interviewer hierin een cruciale rol. Door middel van adequate interviewtechnieken kun je het maximale uit elk interview halen. Met de juiste vaardigheden kun je de geïnterviewde verleiden nét even dat enerverende of belangrijke detail prijs te geven dat een interview zo waardevol kan maken.

In de training Interviewtechnieken leer je hoe je interviews kunt afnemen op een gestructureerde, professionele manier. Allereerst krijg je in de training inzicht in de situatie van waaruit je interviews afneemt. Wat zijn de doelstellingen en mogelijkheden? En wat is de context? In de voorbereidingsfase leer je de juiste informatie te verzamelen, essentiële afspraken te maken en vragen goed te formuleren. We werken vervolgens uitgebreid aan verschillende, belangrijke gesprekstechnieken voor het afnemen van het interview. Tot slot komt het verwerken van de verkregen informatie aan bod. Na het volgen van deze training kun je je adequaat voorbereiden op interviews en ben je in staat om op een gestructureerde en professionele manier boeiende gesprekken te voeren.

Onderwerpen

Tijdens de training komen onder andere onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Interviewtypen en vraagsoorten:

  Wat voor soort interview ga je afnemen en welke vraagtypen zijn hierbij van belang?

 • De manier waarop wij communiceren:

  Hoe werkt het communicatieproces en welke valkuilen liggen op de loer?

 • Het interview voorbereiden:

  Wat is het doel van je interview? Welke informatie wil je achterhalen?

 • Inspelen op de doelgroep:

  De interviewleidraad, formulering en woordkeus aanpassen.

 • De gesprekssfeer:

  De juiste gesprekssituatie creëren én behouden door je in te leven in je gesprekspartner.

 • Gespreks- en vraagvaardigheden:

  Contact maken, inleven, aandacht geven, luisteren, samenvatten en doorvragen.

 • Gespreksopbouw:

  Timing en stiltes inbouwen.

 • Vaagheden en tegenstrijdigheden ontrafelen:

  Hoe pak je dit aan?

 • Overzicht en controle behouden:

  De rode draad vasthouden.

 • Omgaan met emotie en weerstanden:

  Het herkennen van weerstand en hoe hiermee om te gaan.

 • Valkuilen voorkomen:

  Waar kun je in een interview tegenaan lopen en hoe ga je daar vervolgens mee om?

 • Uitwerking van het interview:

  Notities, opnames, bronnen en afspraken.

 • Checklist:

  De aangereikte handvatten tijdens de training leiden tot een handige checklist!

Resultaten

Na de training kun je:

 • je adequaat voorbereiden op interviews;
 • vragen goed formuleren;
 • de juiste informatie verzamelen;
 • interviews afnemen op een gestructureerde en professionele manier en
 • boeiende gesprekken voeren.

Doelgroep

De training is bij uitstek geschikt voor deelnemers die nog meer uit interviews willen halen, van journalistieke interviews tot sollicitatiegesprekken. Herken je jezelf in één of meer van onderstaande punten?

 • Je wilt je vraagtechnieken graag verbeteren om meer informatie uit een gesprek te halen
 • Je wilt graag meer inzicht in het proces van wederzijdse beïnvloeding tijdens een gesprek (communicatie op inhoudelijk en relationeel niveau)
 • Je wilt graag leren welke technieken je het beste kunt inzetten bij een specifiek interviewdoel
 • Je wilt omgaan met emotie en mogelijke weerstand
 • Je wilt beter leren luisteren naar de ander

Deze lijst is natúúrlijk niet compleet: iedereen is immers anders. Waar wil jíj aandacht aan besteden binnen het thema interviewtechnieken?

Lesmethodiek

In de training wisselen we af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel actie in de training, zodat je daadwerkelijk ervaart wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze training nodigen wij je uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en je zélf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.

Maatwerk

De cursusomschrijving hierboven geeft je een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Lesvorm

Deze training wordt via internet gegeven, live, door een trainer. Je kunt vanuit huis inloggen en de trainer zal je actief begeleiden samen met andere deelnemers.

Deelname aan een online training van Learnit is laagdrempelig en niet ingewikkeld. We maken hiervoor gebruik van de software van Zoom. Bekijk hier de animatie.

Er is voldoende tijd voor vragen en interactie met de andere deelnemers. Je kunt de training volgen vanaf een laptop, pc of een mobiel device. We raden een laptop of pc met microfoon en webcam aan. Op een laptop zijn deze meestal al aanwezig. Je kunt ervoor kiezen of je wel of geen gebruik wilt maken van je eigen videobeeld en geluid. Je hoeft dus niet zelf in beeld.

Taal

De training wordt standaard verzorgd in het Nederlands. De trainer beheerst de Engelse taal. Er kan gebruik gemaakt worden van Engelstalig cursusmateriaal. Bij inschrijving van minimaal 3 deelnemers kan de training ook geheel in het Engels verzorgd worden.

Investering

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal:


Prijs excl. btw

€ 800,-

btw 21%

€ 168,-

Totaal incl. btw

€ 968,-

Certificaat

Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Referenties

De cursus Interviewtechnieken Live Online is beoordeeld met een gemiddelde van 8.5.

"Duidelijke training waar ik veel aan heb gehad voor mijn werk. Echte aanrader."

"Perfecte training!! Erg pragmatisch en direct toepasbaar!!!"

"I like this kind of trainings, so I consider it should be done more often"

"Fijne leerzame training. Goede verhouding tussen kennis overdracht en praktijkoefeningen. Heel praktisch toepasbaar in mijn eigen werk."

"De training werd gegeven in een goed tempo, waarbij de cursisten goed konden meekomen. Het was geen grote groep, waardoor er genoeg ruimte was voor het individu. De stof was in een logische volgorde, waardoor je door verder te gaan in de training de basis goed bleef herhalen, waardoor deze bij blijft."